Nej till punkthus i Bredäng

Erik pelare– Stick i stäv med stadens ambitioner att bygga attraktiva och urbana stadsdelar vill den rödgröna majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden bygga tre nya punkthus i Bredäng. Tre punkthus kommer dock inte att stärka stadsdelens urbana värden och är därmed ett avsteg från översiktsplanen. Jag vill att de nya bostadshusen bidrar till att skapa en attraktivare stadsmiljö med ett levande gaturum i stadsdelen.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

– Stadsbyggnadsnämnden tar idag torsdag ställning till två ärenden om bebyggelse av sammantaget cirka 200 lägenheter i Bredäng, varav 125 kommer att byggas i punkthus. Min övertygelse är att en annan bebyggelsestruktur vore att föredra i syfte att öka Bredängs urbana värden. I övrigt föreslår jag att de 75 lägenheter som ska byggas nära Bredängs centrum ska få flera publika bottenvåningar samt balkonger mot gatan, säger Erik Slottner (KD).

– Jag tycker att Stockholms stad ska ha högre arkitektoniska ambitioner. Den rödgrönrosa majoriteten talar i stadens budgetförslag för 2016 om att Stockholm ska vara en tät och urban stad där arkitekturen håller en hög kvalitet. Jag vill se mer varierande och attraktiv gestaltning av de planerade bostadshusen i området och att intentionerna i Stockholms översiktsplan promenadstaden följs fullt ut, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt

Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare