Ny fullmäktigegrupp

Nu står det definitivt klart att Kristdemokraterna får två mandat i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Vi behövde ungefär dubbelt så många röster per mandat som Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, men uppgången från ett mandat till två är ändå glädjande. Även i landstinget ökade vi och gick från sju till nio mandat. I riksdagen fick vi behålla våra två mandat. Kristdemokraterna gjorde alltså bra ifrån sig i Stockholm trots att partiet backade från 5,6 till 4,6 procent i riksdagsvalet. Till kommunfullmäktige kryssade sig Caroline Szyber in vilket gör att Caroline och jag är ordinarie ledamöter och Sofia Modigh och Mikael Valier är ersättare. Caroline har dock på sin blogg meddelat att hon inte ämnar fullfölja detta uppdrag då hon kom in i riksdagen och därför begära entledigande. Ny ersättare blir Ofelia Namazova och Sofia Modigh tar över Carolines ordinarieplats. Ny grupp kommer alltså att bli Sofia Modigh, Mikael Valier, Ofelia Namazova samt undertecknad. Ett mycket bra gäng som jag ser fram emot att samarbeta med. Under oktober månad kommer förhandlingar inledas och jag ska så klart göra mitt bästa för att skapa en så god kristdemokratisk representation som möjligt.

Meningen var att ha bilder på nya gruppen men tyvärr är det något fel på min dator och det är därför inte möjligt att ladda upp bilder.