Nya punkthus i söderort är ett stort misstag

Nya punkthus i söderort är ett stort misstag

– Den rödgröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden gör ett stort misstag när de fortsätter att förtäta söderort med flera nya punkthus. Istället för fler punkthus behöver vi bygga ut den täta staden även utanför tullarna. Det är förmodligen det effektivaste sättet att motverka segregationen och öka tryggheten i Stockholm. Jag kommer att ta fajten med de rödgröna ända fram till valet för att hela Stockholm ska inkluderas i det som kallas för promenadstaden.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare i stadshuset och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, med anledning av ett ärende i Bandhagen som ska beslutas i nämnden nästa torsdag.

– Fler delar av Stockholm behöver bli mer stadslika. Den täta staden med folkliv större delen av dygnet och ett stort serviceutbud ska inte vara ett privilegium endast för boende i innerstaden. Den stadslika strukturen har nu en unik chans att spridas i och med att Stockholm växer i rekordfart. Det är beklagligt att de rödgröna i stadsbyggnadsnämnden inte tycks dela den visionen.

– Torsdagen den 8 december ska ett förtätningsprojekt längs Trollesundsvägen i Bandhagen om totalt 144 lägenheter beslutas. Istället för att omvandla gatan till en stadsgata väljer majoriteten att bygga sju punkthus med gavlarna vända mot gatan. Ett betydligt bättre alternativ hade varit en mer stadslik utformning med sammahängande bebyggelse där husen står diktan mot gata och med tydliga entréer. Kristdemokraterna kommer att begära återremiss med i syfte att göra planen mer stadslik i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.