Nytt bud om Slussen

Ytterligare ett förslag till hur Slussen ska omdanas kom idag. Denna gång var det Konstakademin genom arkitekt Mats Edblom som låg bakom förslaget. Läs mer och titta på förslaget på DN:s hemsida här.

Efter att ha sett ett antal förslag, deltagit på flera debatter och hört snart tusentals argument tycker jag att det är hög tid att fatta ett slutgiltigt beslut och sätta spaden i marken. Slussen börjar snart bli en livsfara och kostar stora summor pengar att renovera varje år. Dessutom upplevs den otrygg, ruffig och otrevlig bland många stockholmare.

Konstakademins förslag har onekligen sina förtjänster. Inte minst gillar jag deras tillbyggnad av fyra hus framför Hilton och deras förslag till ett nytt kulturhus. Deras enorma blomkrukor som skulle kunna inrymma butiker och kaféer i botten är också en mycket rolig idé.
Däremot gillar jag inte att gångbron försvinner och att fotgängare ska behöva gå längs med biltrafikens buller. Edbloms förhoppning om att biltrafiken kommer att minska inom en relativt snar framtid anser jag också något naiv. Visserligen kan man hoppas men det går nog tyvärr inte att planera för det . Dimensionerar vi inte tillräckligt mycket för biltrafiken kommer hela Slussen att bli ett trafikelände – till skada inte minst för forgängare och cyklister.
Jag tycker också att förslaget glömmer bort Slussen som en mötesplats. På presskonferensen betonade Edblom Slussens roll som en omstigningsplats vilket naturligtvis är helt riktigt. Men Slussen är alltför vacker för för att bara vara en omstigningsplats. Slussen ska vara en plats för möten mellan människor. Därför gillar jag Fosters förslag där det finns restauranger och kaféer längs kajerna och under broarna. Förslaget på en galleria är också ett sätt att göra Slussen till en mötesplats liksom Konstakademins förslag till ett kulturhus.

För mig vore det ett stort värde om bussterminalen kunde flyttas till Katarinaberget och om man kan däcka över biltrafiken längs Stadsgårdskajen för att bereda plats för annan verksamhet. Några såna förslag finns tyvärr inte med i Konstakademin och Mats Edbloms förslag.

För att sammanfatta sä är det inte aktuellt för mig att köpa hela Konstakademins förslag till Slussens förvandling. Men den har helt klart sina fördelar som jag kommer att ha med mig i den fortsatta politiska processen.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,