Olyckligt besked från Bah Kuhnke (MP)

Erik sittandeDiskrimineringsombudsmannen (DO) ska inte flytta till Rinkeby eller Tensta, som planerat. I stället letar myndigheten efter lokaler i andra områden utanför innerstaden. Enligt demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) skulle flytten kosta för mycket. Bah Kuhnke (MP) framhåller också att lokalerna inte är tillräckligt tillgängliga för allmänheten

Beskedet från demokratiministern är mycket olyckligt. Det är väldigt viktigt att Järva och Söderort får fler arbetsplatser. Stockholms stad beslutade under förra mandatperioden att flytta en rad förvaltningar och bolag till ytterstaden. Men staten har också ett ansvar att genom sin lokalisering bidra till en levande stad och ökad integration. I det arbetet spelar arbetsplatsers placering en stor roll.

Kulturministern menar att det var svårt att hitta lokaler till rimliga priser som uppfyllde tillgänglighetskraven. Men ärligt talat har jag mycket svårt att tro på de argumenten. Det har tidigare påståtts att det skulle vara svårt att rekrytera kompetent personal vid en flytt. Men Tensta/Rinkeby ligger drygt 15 minuter bort från T-centralen med tunnelbana, så det lär knappast vara ett överhängande problem. Det är en stor besvikelse att Alice Bah Kuhnke inte kunnat lösa ut denna fråga på ett bättre sätt. Att förlägga DO på Järva vore ett viktigt beslut.