Om mig

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Jag är ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse och har följande politiska uppdrag i Stockholms stad:

– Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
– Ledamot i kommunfullmäktige
– Vice ordförande i Micasa
– Ledamot i stadsbyggnadsnämnden
– Ersättare i kommunstyrelsen
– Ersättare i ekonomiutskottet
– Ersättare i personal- och jämställdhetsutskottet
– Ersättare i Stockholms Stadshus AB