Över 1000 nya lägenheter beslutas idag

Idag har vi stadsbyggnadsnämnd och antalet nya lägenheter vi beslutar om spräcker 1000-vallen! Tre beslut är extra viktiga för mig.

1. Basaren – den nuvarande tvåvåningsbyggnaden vid korsningen Hantverkargatan/St Eriksgatan rivs och ersätts av en mycket snygg byggnad innehållande 44 hyresrätter. Det innebär ett stort lyft för en underutnyttjad plats och roligt att kunna bygga hyresrätter på en så attraktiv plats.

Det som förvånar mig är den lokala hyresgästföreningens motstånd. De motsätter sig bygget och säger till och med att det är en av deras viktigaste fråga att bevara Basaren i nuvarande skick. För mig är det helt obegripligt! Hur kan en lokal hyresgästförening motsätta sig 44 nya hyresrätter ena stunden medan man ondgör sig över bristen på hyresrätter andra stunden? Kungsholmens lokala hyresgästföreningen har ett och annat att förklara.

2. St Görans gymnasium – denna blåklassade byggnad görs om till 250 studentlägenheter. Mycket bra! Jag själv hade gärna monterat ner byggnaden. Den anses vara arkitektoniskt mycket värdefull och sägs tillhöra det bästa från svensk efterkrigstid. Det tycker jag är ett rejält underbetyg av svensk arkitektur. Men nu står den där och då är det bra att vi skapar studentbostäder samtidigt som vi får kommersiella lokaler i bottenvåningen. En tillbyggnad av fastigheten ska också prövas.

3. Årstastråket – 450 nya lägenheter längs Årstastråket ska beslutas som en del i en större exploatering. Det kommer dock att återremiteras i syfte att höja husens höjd och skapa fler levande bottenvåningar. Det innebär en viss försening av projektet men det är det värt för ett bättre resultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,