På årets hittills bästa seminarium

Igår arrangerade Skönhetsrådet ett av det här årets mest intressanta seminarier. Väldigt bra upplagt med många och kärnfulla inlägg från kunniga och engagerade personer. Temat var hur vi bygger med kvalitet. Martin Rörby från Skönhetsrådet myntade begreppet ”qimby” – qulity in my backyard – som en motreaktion på yimby och nimby som står för yes respektive not in my backyard. Flera både arkitekter och representanter från industrin menade att markpolitiken omöjliggör god kvalitet i det vi bygger. Markpriserna är för höga och byggherrar kan bara finansiera de höga priserna med sämre kvalitet. Trots att 85 procent är direktanvisningar så ska priset spegla ett marknadsvärde men hur detta värde sätts hade bransch och kommun olika bilder av.

Joakim Larsson (m) och Krister Schultz från Exploateringskontoret menade dock att det som byggs håller hög kvalitet och att den negativa bilden knappast stämmer eftersom problemen då inte alls skulle finans på hyresrättsmarknaden eftersom fastigheter där upplåts med tomträtt. Tyvärr närmade sig inte branschen och politiken/kommunen varandra vilket jag beklagar. Jag menar att vi från politikens sida måste se över markpolitiken om det nu finns så stark kritik mot den. Samtidigt får vi aldrig hamna i en situation där vi sänker markpriser och vinsten går i byggföretagens fickor. Vi måste dock försäkra oss om att den förda markpolitiken inte leder till sämre kvalitet i byggandet. Jag känner mig inte 100 procents säker på att så inte är fallet efter mötet igår.

Jag framförde under seminariet att det är ett problem att Exploateringsnämnden aldrig diskuterar gestaltningsfrågor. När de frågorna väl kommer till Stadsbyggnadsnämnden är ofta ramarna låsta i exploateringsavtalet. Samtidigt hävdar jag att det finns en försiktighetskultur i Stockholm som försvårar varierat och högkvalitativt byggande. Det som sticker ut tonas ner, starka färger mattas av, höga hus hyvlas av och brutna tak plattas till. Detta är ett kulturellt problem som inga markpriser i världen kan råda bot på.

Tack till Skönhetsrådet för ett av årets bästa seminarier!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,