På besök i Axelsberg

axelsbergI tisdags träffade jag Jan Borchies som är boende i Axelsberg. Han ville uppmärksamma mig om ett nytt byggprojekt längs Stjernströmsvägen som Stadsbyggnadsnämnden gett klartecken för att inleda . Jag tror att det blir en bra förtätning längs en sträcka som har förutsättningar att bli mer stadslik utan att värdefull naturmark tas i anspråk. Jan hade heller inget emot en förtätning av området, han hade dock tre invändningar. En handlade om färgsättning, en annan om höjden och en tredje om ett gavelhus som blir helt fel placerat enligt de närboende. Utan att lova något redan nu kan jag säga att den enkla biten, nämligen färgsättningen, är lättast att gå till mötes. Det önskas en ljusare färgsättning och det håller jag spontant med om. Vad det gäller höjden tror jag inte att nämnden kommer att sänka husen. De nya husen byggs lika höga som Familjebostäders hus som byggdes för drygt tre år sedan vilket jag nog tycker är helt rimligt. Vad det gäller gavelhuset har jag stor förståelse för kritiken. Att ta bort hus och därmed ett antal lägenheter är alltid svårt. Jag anser dock att de lägenheter som skulle falla bort med fördel och med råge skulle kunna kompenseras längre bort på samma gata. Där har det tidigare funnits planer för radhus men som av någon anledning fallit bort. Hur jag kommer att rösta kan inte i dagsläget inte lova, men besöket i Axelsberg har gjort mig bättre informerad inför ett kommande beslut.