På besök i Norra Djurgårdsstaden

Igår em/kväll var KD:s fullmäktigegrupp på besök i Norra Djurgårdsstaden. Vi fick både en guidad tur i första etappen av bygget och en presentation av hela projektet som blir fullt utbyggt först 2030. Besöket var mycket uppskattat och gav mig mer kött på benen inför kommande beslut i Stadsbyggnadsnämnden rörande det fortsatta detaljplanearbetet.

De första boende flyttar in redan i oktober och det blir så klart en utmaning att skapa en attraktiv boendemiljö så tidigt i processen.

Som vanligt hade jag åsikter om bristen på variation i gestaltningen. Trots att kvarteren är uppdelade med olika byggföretag och arkitekter är gestaltningen inte särskilt varierande. Husens höjder är också nästan identiska. Detta måste ändras i kommande detaljplaner. Variation kan inte komma att bestå av hushöjder på sex och sju våningar, vi måste kräva mer än så.

Husens höjd närmast Husarviken och Nationalstadsparken måste också vara låga för att inte påverka intrycket av Nationalstadsparken. Detta resonemang är helt absurt enligt mitt sätt att resonera. Nationalstadsparken är sex gånger så stor som Central Park i New York. Att detta enorma utrymme ska lägga stora begränsningar för hur vi får bygga utanför parkområdet är helt oacceptabelt. Nationalstadsparken är fantastisk men vi måste få bygga stad utanför annars blir det ohållbart. Men detta kräver ett eget blogginlägg vilket jag nog kommer att skriva i morgon efter att Stadsbyggnadsnämnden har haft sitt sammanträde ikväll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,