Reflektioner kring Tensta Ross

Att Tensta Ross gymnasium måste stänga är så klart mycket beklagligt. Samtidigt är det rätt att stänga ner skolor som har så uppenbara brister. Skolinspektionens beskrivningar av skolan är minst sagt graverande och eleverna själva klagar på bland annat låga förväntningar och låg kvalitet på undervisningen. Rosstemat som skulle ge skolan ett lyft har uppenbart inte gett de framgångar man hoppats på. Det är dock olyckligt att Järvaområdets enda gymnasieskola nu tvingas stänga. Förhoppningsvis kan en ny skola efter planerad renovering fungera bättre men det är så klart långt ifrån säkert. I detta läge finna inga andra alternativ än en nedläggning.

Gymnasieministern Aida Hadzialic (s) säger att problemen beror på resursbrist. Det är verkligen ett häpnadsväckande uttalande som vittnar om en total brist på verklighetsförankring! För det första så beskriver Skolinspektionen problem som ligger på en helt annan nivå än resurser, nämligen dålig arbetsro, stökiga klassrumsmiljöer samt låga förväntningar på eleverna. För det andra satsar Stockholm stora resurser på skolor med elever från socioekonomiskt utsatta hushåll. Skolorna på Järva får betydligt mycket mer pengar per elev än skolor i Stockholms innerstad. Utöver detta satsar Stockholms stad mycket pengar på skolväsendet, jämfört med andra kommuner har vi en hög skolpeng. Resurser är alltså inte problemet i detta fall, pengar finns men uppenbart brister det i kultur, värderingar och arbetssätt. Nu hoppas jag att eleverna ska komma till bättre fungerande skolor och att det ska verka positivt på elevernas skolresultat. Men detta sätter fingret på en nödvändig reform i svensk skola, nämligen att man inte ska kunna lämna grundskolan utan godkända betyg och gymnasiebehörighet. Om grundskolan fungerar bättre gör också gymnasieskolan det.