Renodla Polisens arbetsuppgifter

Rikspolischefen Bengt Svensson gör idag är viktigt utspel. Han föreslår att Polisens arbetsuppgifter ska renodlas. Att uppgifter som kan tas om hand av andra myndigheter och aktörer inte ska ligga hos Polisen. Exempelvis föreslår han att passhantering, inspektion av farliga istappar, omhändertagande av berusade personer och hantering av hittegods ska skötas av andra än av Polisen. Läs artikeln här.

Jag välkomnar Svenssons utspel. Jag har länge reagerat på en del av Polisens arbetsuppgifter. Polisen måste få koncentrera sig på sina kärnuppgifter att förebygga och klara upp brott. Ju fler uppgifter som läggs på myndigheten desto otydligare blir kärnuppdraget. Många gånger får utbildade poliser sköta sånt som andra än poliser skulle kunna sköta. Det är ett slöseri med kompetens och bidrar till att före brott kan bekämpas och klaras upp.

Du kan läsa mitt pressmeddelande här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,