Rödgröna resignerar i tiggarfrågan

Erik blå skjortaStockholms stads socialnämnd har tillsammans med Göteborg och Malmö beslutat om att ansöka om drygt 8,7 mnkr från ESF-fonden till projektet till projektet ”Bättre hälsa”. Projektet vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige och försörjer sig i gatumiljö. Målet är att kvinnor från fattiga EU-länder, främst Rumänien, ska erbjudas undervisning och kunskap om egenvård, förebyggande hälsovård, sexuell hälsa samt ge information om preventivmedel och sex på egna villkor.

Många av de EU-medborgare som vistas på Stockholms gator lever i en utsatt situation, inte minst kvinnorna. Stockholm ska bistå med akut hjälp, men det långsiktiga arbetet måste utföras i hemländerna. I ansökan kan vi läsa att målgruppen för utbildningen är åldrarna 0 – 15 år, samt 16 – 64 år.

Barn från fattiga EU-länder ska inte leva på gatan i Sverige eller livnära sig genom att tigga. De ska gå i skolan i sina hemländer. Alla insatser för barn bör vara inriktade på just detta. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster. Olika kurser och stöd och hjälp i Sverige kommer knappast att bidra till långsiktiga lösningar på fattigdom och utsatthet.

Det är ingen kommunal kärnuppgift att erbjuda EU-medborgare denna typ av kurser. Socialnämndens beslut legitimerar att barn är i Sverige och tigger. På vilket sätt bidrar det till långsiktig hjälp och utveckling? Tidigare har Stockholms stad varit tydliga med att barn inte ska bo på gatan och livnära sig genom att tigga. Nu resignerar vi från denna hållning och genomför insatser som snarare uppmuntrar barn och unga från att vistas och bo i Stockholm under usla förhållanden.

I ansökan går det att läsa att en ersättning (oklart hur stor) ska utgå till alla deltagare för att de ska vara motiverade att komma under hela utbildningsperioden. Det framgår inte heller hur målgruppens uppehälle ska lösas. Var ska kursdeltagarna bo och till vilken eventuell kostnad? En utbildning inom hälsa och rådgivning av preventivmedel borde dessutom involvera Stockholms läns landsting eftersom det är landstinget som innehar det övergripande ansvaret för dessa frågor såväl politiskt som professionellt.

Sammantaget andas projektet en stor dos av god vilja, men alldeles för mycket naivitet. Några långsiktiga lösningar på reella problem kommer det knappast att bidra med. Dessvärre är det en del av en bredare trend. Uppsala kommun testar att låta EU-medborgare slå läger på kommunens mark. I Helsingborg hyr kommunen campingplatser. Flera kommuner erbjuder förskola, skolgång eller olika former av pedagogiskt stöd. Vad som krävs är långsiktiga lösningar på plats i Rumänien. Jag och Sofia Modigh (KD) har presenterat ett antal förslag (läs till exempel artikel i SvD här) som skulle ha betydligt större verkan än de tillfälliga projekt och brandkårsutryckningar som allt fler kommuner ägnar sig åt.

Foto: Scharlotte Peppare