Seminarium om naturreservat

naturreservat Szyber2

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag var jag på ett intressant lunchseminarium om naturreservat och dess eventuella negativa inverkan på bostadsbyggandet. Panelen var ovanligt stor, hela nio personer! Från Kristdemokraterna deltog min goda kollega Caroline Szyber. Jag ställer mig till den skara politiker som anser att kommunerna måste inta en mer restriktiv hållning gentemot inrättandet av naturreservat. Att bilda ett reservat innebär att man stänger dörren för bostadsbebyggelse och skapar olyckliga inlåsningar. Att inrätta ett reservat kan kommunen göra men att upphäva ett reservat kan endast Länsstyrelsen göra, mycket paradoxalt! Jag tycker att man istället för att avgränsa stora områden reserverat endast för natur ska kolla på hur man kan tillgängliggöra grönområden genom bland annat bostasbebyggelse. Många skogar och naturområden som idag står helt orörda skulle kunna upplevas av många fler om man i delar av området byggde bostäder och skapade mötesplatser. Exempelvis anser jag att Årstaskogen är ett sådant exempel där bostäder på ett utmärkt sätt skulle kunna förenas med höga naturvärden och skapandet av en attraktiv förbindelse mellan Liljeholmen och Hammarby Sjöstad.