Skatter och moral

Jag gillar ekonomi och skatter. Jag tycker att ämnet är intressant och har också pluggat nationelakonomi på Linköpings universitet. Därför är jag glad över att skattepolitiken har kommit att få så stort utrymme i valrörelsen.

Vad jag dock saknar emellanåt är en diskussion om skatternas moraliska dimension. Ofta handlar det om tillväxt, arbetslöshet, välfärd och annat när skatter diskuteras. Men sällan om hur hög skatt det är rätt att ta ut på en lön, vad som egentligen är rimligt att beskatta och om löntagares rätt till en egen hoparbetad inkomst. Här är jag övertygad om att Kristdemokraterna har något att bidra med. Det visar inte minst debatten om fastighetsskatten där Kristdemokraterna genom i huvudsak moraliska argument lyckades få bort den godtyckliga fastighetsskatten som beskattade fiktiva värden.

Samma dimension skulle jag vilja se när inkomstskatterna diskuteras. Jobbskatteavdraget är moraliskt rätt. Det handlar inte om att vissa grupepr ska betala mer eller mindre skatt än andra. Det handlar om att arbete ska uppmuntras och att männisoor som går till arbetet varje morgon ska känna att de får något för mödan. Arbete innebär dessutom högre utgifter för mat, kläder och resor. Att då få göra ett särskilt avdrag för att man arbetar är bra och moraliskt riktigt.
Jag tycker också att det är helt rätt att när ekonomin växer så ska samhället ge tillbaka något till dem som har skapat den ekonomiska tillväxten – nämligen näringsidkarna och löntagarna. Jag minns hur jag under budgetfullmäktige i oktober 2008 försvarade en skattesänkning i Stockholm. Kommunen beräknade då att få ökade intäkter med 1000 miljoner kronor och vi föreslog en skattesänkning på 200 miljoner kronor. 20 procent gick alltså tillbaka till löntagarna i form av sänkt skatt och 80 procent gick tillbaka till verksamheterna. Kan det verkligen vara helt orimligt? Jag skulle gärna se ett tydligare samband mellan ökad tillväxt och lägre skatter. På så sätt skulle Sveriges alla arbetare känna att det är mödan värt att gå till jobbet på morgonen.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,