Skolpolitik i ABC

Abc-debatt2 Abc-debattIdag har vi debatterat skolpolitik i ABC. Problemen är många i skolan men det är viktigt att stryka under att den också fungerar väldigt bra i de flesta fall. Oppositionen visade upp en total oenighet i frågan om det fria skolvalet, väljarna fick inga besked om vad som händer med det fria skolvalet om de rödgröna vinner valet. De ropade också på mer resurser, Socialdemokraterna vill öka anslagen med två procent. Det är så klart vällovligt och Alliansen har också skjutit till rejäla anslagsökningar de två senaste mandatperioderna. Men det saknas en dimension i detta. Skolan har aldrig haft så mycket pengar som nu och ändå faller resultaten. Jag tror att enbättre förklaring än knappa resurser är bristande arbetsro, en försvagning av lärarnas auktoritet samt en kultur som inte tillräckligt värdesätter kultur och bildning. Jag tror också att ledarskapets betydelse har haft en alltför undanskymd roll i skolan. Men detta talar aldrig oppositionens om utan den pratar bara pengar. Dessutom är det nästan skrattretande att Socialdemokraterna på allvar tror att två procent mer ska räcka till bättre skolmat, fler lärare, fler speciallärare, mindre klasser och en minskning av antalet ícke gymnasiebehöriga elever. Lite mer verklighetsförankring än så kan man faktiskt kräva av ett parti som aspirerar på makten.