Skolverket riskerar dra undan valfriheten

Idag har Kristdemokraterna Stockholms stad lämnat sitt remissvar till Skolverkets uppdaterade Allmänna råd för pedagogisk omsorg. I det stora hela är råden bra. Det finns dock ett kapitel som handlar om krav på utbildad personal som kan få allvarliga konsekvenser för många alternativa utförare, exempelvis föräldrakooperativ, flerfamiljssystem och dagbarnvårdare. Man inför nämligen en striktare tolkning av kraven på pedagogiskt utbildad personal.

En bärande tanke bakom barnomsorgspengen är just att föräldrar ska kunna välja den typ av omsorg som passar den egna familjen bäst, med den begränsningen att omsorgen måste omfatta minst lika många barn utanför den egna familjen som antalet egna barn i verksamheten. Men med nya strikta krav kan många av alternativen gå förlorade. Det är exempelvis omöjligt att kräva att all personal på ett föräldrakooperativ eller i ett flerfamiljssystem ska ha pedagogisk utbildning eftersom alla föräldrar omöjligt kan ha det. Det kompetenstapp i pedagogisk erfarenhet som kan uppstå bör kunna kompenseras med handledning.

Det är viktigt att Skolverket inte drar undan mattan för olika alternativ inom barnomsorgen. Valfriheten är viktig att värna och föräldrarna känner sina barn bäst. Skulle de allmänna råden bli verklighet finns snart en risk att förskolan är den enda barnomsorg som finns att tillgå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,