Socialdemokraternas cirklar är rubbade

Fler starka siffror för Sverige kom idag. Läs DN Ekonomi här. Och det är inte måttligt starka siffror som Riksgälden presenterar. 2011 förväntas statens finanser gå med ett överskott på hela 99 miljarder kronor och statsskulden kommer ner i nivåer som andel av BNP som de inte legat på sedan början av 1970-talet. Läget är så bra att generaldirektör Bo Lundgren till och med börjar oroa sig för att det kommer att bli svårt att sälja svenska statspapper.
Det är en remarkabel uppgång svensk ekonomi har visat sedan finanskrisen. Det blev bara ett år med underskott i statsfinanserna innan det vände upp och blev överskott igen. Jämför situationen med Portugal, Grekland och Storbritannien och vi alla inser att Sverige är ett bra land att leva i med välskötta finanser.
Detta innebär i sin tur att Sverige har ett reformutrymme kommande år. Inkomstskatterna kan fortsätta att sänkas vilket känns väldigt bra och som helt rätt investerade pengar. De som hjälper till att skapa tillväxten ska självklart få något tillbaka, allt annat vore fel. Pengar kan också satsas på att förbättra ekonomin för de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Samtidigt är det viktigt att göra strukturella reformer som möjliggör hög tillväxt och starka statsfinanser även i framtiden utan att inflationen och därmed räntorna tar fart uppåt. Inte minst är utbildningsväsendet viktigt att satsa på för att flaskhalsar i form av missmatchning på arbetsmarknaden inte ska tillta.
När svensk ekonomi i sin helhet går bra brukar det också betyda goda år för kommunerna där välfärdens kärna finansieras. Det innebär med andra ord ökade möjligheter att satsa på skola, sjukvård och omsorg. Alltså har Alliansregeringen visat att det går att satsa på både välfärd och sänkta skatter utan att svensk ekonomi tar skada. De socialdemokratiska cirklarna är därmed rubbade. Det ska bli intressant att se hur Juholt och Waidelich hanterar detta. Någon enkel match lär det inte bli.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,