Sprucken allians och 50 nya studentlägenheter

Igår var ett något udda möte med Stadsbyggnadsnämnden eftersom de vanliga allianserna sprack. Ärendet gällande Gläntans idrottsplats i Spånga gick jag ihop med S och Mp medan V gick ihop med övriga allianspartierna. Jag brukar alltid göra mitt bästa för att komma överens med mina allianskollegor. Men i detta fall kunde jag inte det. Kontoret ville ge bygglov för att förlägga Gläntans IP med konstgräs. Det kan låta oskyldigt men skulle få stora konsekvenser för boende i Solhem. Biltrafiken skulle öka markant i ett område som inte klarar det. Utrymmet för spontanidrott skulle minska och bullret för kringboende skulle bli oacceptabelt. Dessutom finns en del tekniska frågor att beakta. Jag tycker det vore bättre om man undersökte möjligheten att förlägga konstgräs på närliggande grusplaner istället så som Kälvesta och Nälsta.

Ett annat viktigt beslut var att bygga 50 nya studentbostäder i Hägerstensåsen. Studentbostadsbristen är stor och därför har frågan varit mycket het under senare tid. Jag har varit med att fatta beslut om tusentals nya studentlägenheter bara det senaste året. 50 ytterligare i Hägerstensåsen är mycket välkommet.