Stadsmuseet förundrar verkligen!


Goda nyheter i DN idag! Läs här I Björkhagen planeras det för 140 nya studentbostäder i ett tiovåningshus. Stockholm har brist på studentbostäder och vi som arbetar med bostadsfrågor i kommunen är väl medvetna om behovet av att snabbt få fram tusentals nya studentbostäder. Men som ett brev på posten ska Stadsmuseet tycka till och vara kritiska.

Det jag framför allt vänder mig emot är Stadsmuseets ingånsgvärden. I artikeln säger de att ett högt beläget tiovåningshus komemr att synas på mycket långt håll och därmed inverka negativt på stadsbilden. Vidare hävdar de att det planerade huset kommer att konkurrera med Björkhagens 16 våningar höga centrumhus. Två dåliga argument – nästan så dåliga att man undrar om Stadsmuseet har ansträngt sig extra noga för att hitta argumenten.

Med något mer positiva ingångsvärden hade Stadsmuseet lika gärna kunnat säga att ett högt beläget hus i Björkhagen kommer att synas på mycket långt håll och därmed inverka positivt på stadsbilden. Jag förstår inte riktigt varför det skulle få en negativ inverkan. Och istället för att tala om huset som en konkurrent till centrumbyggnaden hade de lika gärnat kunnat använda sig av ordet komplement. En enda hög byggnad är sällan snygg men många samlade höga hus i ett område ger en helt annan bild.

Stadsmuseet tycks behöva lite coaching i positivt tänkande – kan någon ge dem det? I väntan på det hoppas jag i Stadsbyggnadsnämnden få vara med att fatta beslut om 140 nya studentbostäder i Björkhagen.

Blogg listad på Bloggtoppen.se