SVT-intervju om gatubarn

NamnlösJag kommenterar SVT Stockholms nyhet om gatubarn som ägnar sig åt brottslighet.

– Jag upplever en viss flathet från kommunens sida. Det här är ungdomar som är farliga för allmänheten och som vi måste kunna skydda oss emot. Det finns en möjlighet med ungdomshem eller sluten ungdomsvård om barnet är över 15 år och den möjligheten måste vi använda oss av, säger Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad.

Intervjun är cirka 4.20 in i sändningen

Läs även en intervju på SVT:s hemsida

Kristdemokraterna har idag lämnat in en interpellation i frågan som därmed kommer upp för diskussion i kommunfullmäktige.

Detta pressmeddelande har skickats ut i frågan.

 Foto: Scharlotte Peppare