Synlighet måste prioriteras

Dagens Nyheter skriver idag om polisers alltmer varierade arbetsuppgifter i takt med att antalet civilanställda minskar. Bland annat nämns arbetsuppgifter så som att sitta i reception, utfärda pass och mocka hästskit. Detta är så klart väldigt allvarligt!! Från Polisstyrelsens sida har vi varit tydliga med att vi vill att polisens synlighet och timmar i yttre tjänst ska öka. Uppklarandeprocenten måste också öka. Det är helt rimliga mål med tanke på den stora resursökning som polisen fått under senare år. I Stockholms län finns idag 900 fler poliser än 1 januari 2007. Ändå så syns inga tydliga tecken på förbättrad måluppfyllelse, det är mycket bekymmersamt. Det som nu sker lär knappast förbättra statistiken. Jag är väl medveten om de ekonomiska förutsättningarna, men polismyndigheten måste prioritera så att synligheten ökar och att utredningar inte läggs på hög. Med nästan 1000 fler poliser bara i Stockholms län borde det vara en självklarhet att stockholmarna märker av framsteg.