Är kampen mot HIV över?

12688153_10156477282240099_3178410040871432841_nDet är verkligen obegripligt och väldigt sorgligt att regeringen halverar de statliga anslagen till HIV-bekämpning. Man undrar onekligen varför. Visserligen har effektivare bromsmediciner kommit ut på marknaden och stigmat kring sjukdomen börjar i små steg minska. Men antalet nyupptäckta fall av HIV minskar inte på något sett dramatiskt och vi vet att när informationsinsatser minskar om olika könssjukdomar tenderar de till att öka ganska snabbt. Vi får inte luta oss tillbaka och tro att kampen mot HIV och AIDS är över. För även om effektiva bromsmediciner finns innebär en HIV-diagnos en livslång medicinering med tillhörande bieffekter och många gånger en skam för den drabbade. Det är också därför så sorgligt att den HIV-skola för HIV-drabbade barn som finns i Stockholm nu hotas av nedläggning på grund av regeringens neddragning, läs artikeln här.

Förra mandatperioden hade jag flera samtal med representanter för Rfsl som var kritiska till att anslagen inte ökade utan låg kvar på samma nivå från år till år. Att därifrån gå till en halvering är i det närmaste chockartat. Jag förstår verkligen inte hur V och Mp har kunnat gå med på detta. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det på något sätt har slunkit igenom utan att politiken har sett. Eller är det så att regeringen inte trodde att någon skulle märka det? I så fall trodde de fel.

Regeringen gör sig ofta malliga över att de satsar på välfärd framför skattesänkningar. Om inte HIV-bekämpning är en del av välfärden undrar vad regeringen tänker med.