Möte med Bromma demensteam

20150410 Bromma demensteamIdag besökte Britt Westerlind och jag Bromma demensteam som är en del av stadsdelens hemtjänst. All personal är utbildad inom demensvård. Enheten har flera Silviasystrar, undersköterskor som är specialiserade i demensvård. Bromma demensteam tilldelades 2009 Svenskt Demenscentrums och Demensförbundets pris för bästa demensteam i hemtjänsten.

Besök på vård- och omsorgsboende

20150310 Attendo SlottnerIdag besökte jag Långbroberg vård- och omsorgsboende i Älvsjö. Boendet drivs av Attendo och är ett modernt livsstilsboende med ett stort utbud av kulturell sysselsättning och många aktiviteter. Långbroberg har avdelningar för personer med demensdiagnos och somatiska sjukdomar. Parlägenhet kan erbjudas de par som vill fortsätta leva tillsammans.

På bilden: Hattara Eriksson, verksamhetschef, Kerstin Ternedal från Atttendos marknadsavdelning, Erik Slottner och Dorotea Stellmach, regionchef Attendo.

Fler ska ha rätt till äldreboende

Kristdemokraterna vill att alla som är 85+ ska ha Erik pelare
rätt till äldreboende. Jag intervjuas av Radio Stockholm i frågan. I just denna fråga är Kristdemokraterna eniga med den nya majoriteten, men inom äldreomsorgen i stort finns stora politiska skillnader. Kristdemokraterna kommer att ta strid för valfriheten inom äldreomsorgen. Detta står i kontrast mot den nya majoriteten som redan hunnit leverera förslag som begränsar valfriheten.

Studiebesök hos La Casa…

lacasa5maj14
Foto: Markus Nyman

Idag besökte jag och Ewa Samuelsson La Casa, ett vård- och omsorgsboende med 33 lägenheter. Detta boende ligger i Midsommarkransen och vänder sig till spansktalande. Personalen talar såväl svenska som spanska och maträtter, atmosfär och aktiviteter har spansk prägel. Ett trevligt och givande besök i ett vackert äldreboende!