Begränsad valfrihet i hemtjänsten?

Erik blå skjortaIdag onsdag presenterade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus resultatet av den hemtjänstutredning som beslut fattades om i samband med budget 2015. Kristdemokraterna är kritiska till att alltför omfattande krav på utförarna kan begränsa valfriheten. Vi välkomnar däremot att ramtid införs för att på så sätt kunna öka valfriheten för den äldre.

– Förslaget om att införa biståndsbedömd ramtid där den äldre och utföraren kommer överens om innehållet tillsammans är positivt. Kristdemokraterna gick till val på att utöka valfriheten för val av servicetjänster inom hemtjänsten. Det ska inte enbart vara enkelt att välja utförare av hemtjänst utan också vilken typ av tjänster man behöver hjälp med. Det krävs en ökad flexibilitet där den enskilde avgör om det är städning, matlagning, inköp eller något annat man behöver hjälp med, säger Sofia Modigh (KD), vice ordförande i Äldrenämnden.

– För Kristdemokraterna är det viktigt att den enskilde även framöver kan välja utförare av hemtjänst. Det finns en risk för att kraven på utförarna blir alltför hårda då det bland annat kommer att krävas kollektivavtal och referenstagning. Det kan därmed bli svårare för till exempel nya aktörer att etablera sig. Det är viktigt att vi inte ställer hårdare krav på privata utförare än kommunala, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Kristdemokraterna har länge drivit att Stockholms stad ska införa en förenklad biståndsbedömning så att fler äldre som är i behov av hemtjänst kan få det. Långsiktigt kommer mer resurser att behöva tillföras för att hemtjänsten ska hålla hög kvalitet. För att höja kvaliteten inom hemtjänsten avsatte Kristdemokraterna i vårt budgetförslag 2016 ytterligare 26 mnkr till att höja hemtjänstpengen.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Fler ska ha rätt till äldreboende

Kristdemokraterna vill att alla som är 85+ ska ha Erik pelare
rätt till äldreboende. Jag intervjuas av Radio Stockholm i frågan. I just denna fråga är Kristdemokraterna eniga med den nya majoriteten, men inom äldreomsorgen i stort finns stora politiska skillnader. Kristdemokraterna kommer att ta strid för valfriheten inom äldreomsorgen. Detta står i kontrast mot den nya majoriteten som redan hunnit leverera förslag som begränsar valfriheten.

Samtal om äldrefrågor

 

IMG_8677 
Foto: Gunnar Zetterman

Igår var jag med då Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) höll årsmöte. Ett trevligt möte med många givande samtal och bra diskussioner.

Seniorförbundet verkar för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund inom Kristdemokraterna. Förbundet ser som en av sina huvuduppgifter att inom och utom det kristdemokratiska partiet betona vikten av en fullgod vård och omsorg för behövande äldre.

 IMG_8691
Foto: Gunnar Zetterman.