Slakthusområdet ska vara ”klassiskt och industriellt”

Slakthusområdet ska vara "klassiskt och industriellt"

– När Slakthusområdet ska utvecklas till en stadsdel med 4000 bostäder är det viktigt att arkitekturen tar hänsyn till de värdefulla byggnader som finns i området idag. Därför ska byggherrar som får markanvisning bygga i klassiskt och industriellt inspirerad stil och inte fantasilös funkis. Debatten om Nobelhuset har lärt oss att nya byggnader måste ta hänsyn till den miljö de byggs i.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare i stadshuset och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att Stadsbyggnadsnämnden idag ska fatta beslut om ett program för Slakthusområdet.

− Slakthusområdet ska bebyggas med cirka 4000 nya lägenheter. Tolv av dagens byggnader i Slakthusområdet är blåklassade – de flesta från 1900-talets början – och är därför viktiga att bevara. Arkitekturen kommer att vara avgörande för helhetsintrycket av det nya området. Gestaltningsfrågorna måste vara tongivande redan vid markanvisningsskedet, annars är risken stor att vi återigen bygger fantasilös nyfunkis, säger Erik Slottner (KD).

– Med Nobelhuset i färskt minne är det extra viktigt att vi bygger i en stil som passar för området. Aktuella byggherrer bör därför få i uppdrag att återkomma med förslag som är inspirerade från klassisk och industriell arkitektur för att på så sätt bottna i områdets kulturhistoriska värden.

− Genom att bygga Slakthusområdet med den klassiska arkitekturen som inspirationskälla bygger vi en vacker, tilltalande och hållbar stad. Jag vill se färgrik bebyggelse, varierade taklandskap, torgbildningar och små kvarter. Genom att prioritera arkitekturen visar vi att vi har lärt oss en läxa av de misstag politiker och stadsbyggare gjorde under efterkrigstiden och alltjämt gör idag, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt:

Christian Carlsson

0761229911


Foto: Scharlotte Peppare

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

Nej till punkthus i Bredäng

Erik pelare– Stick i stäv med stadens ambitioner att bygga attraktiva och urbana stadsdelar vill den rödgröna majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden bygga tre nya punkthus i Bredäng. Tre punkthus kommer dock inte att stärka stadsdelens urbana värden och är därmed ett avsteg från översiktsplanen. Jag vill att de nya bostadshusen bidrar till att skapa en attraktivare stadsmiljö med ett levande gaturum i stadsdelen.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

– Stadsbyggnadsnämnden tar idag torsdag ställning till två ärenden om bebyggelse av sammantaget cirka 200 lägenheter i Bredäng, varav 125 kommer att byggas i punkthus. Min övertygelse är att en annan bebyggelsestruktur vore att föredra i syfte att öka Bredängs urbana värden. I övrigt föreslår jag att de 75 lägenheter som ska byggas nära Bredängs centrum ska få flera publika bottenvåningar samt balkonger mot gatan, säger Erik Slottner (KD).

– Jag tycker att Stockholms stad ska ha högre arkitektoniska ambitioner. Den rödgrönrosa majoriteten talar i stadens budgetförslag för 2016 om att Stockholm ska vara en tät och urban stad där arkitekturen håller en hög kvalitet. Jag vill se mer varierande och attraktiv gestaltning av de planerade bostadshusen i området och att intentionerna i Stockholms översiktsplan promenadstaden följs fullt ut, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt

Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Bostadsvandring i Sollentuna

20150327 SollentunaIdag besökte jag Sollentuna för att bland annat titta på kvarteret Marsken (syns i bakgrunden i bilderna till vänster). Husen är ritade av Ola Andersson åt Skanska Nya Hem. Kvarteret består av fyra hus med 118 lägenheter.

Vi tittade också på flera andra kvarter i området. Bland annat ett område från Boklok, som är ett 20150327 Sollentuna IIboendekoncept som har utvecklats av IKEA och Skanska, där avsikten är att erbjuda en kvalitativ bostad till ett bra pris. Sammantaget en trevlig och lärorik eftermiddag

Nya Liljevalchs en besvikelse

LiljevalchsIdag presenterades vinnaren i tävlingen om Liljevalchs utbyggnad. Det känns sorgligt att behöva konstatera att förslaget inte håller måttet. Som så många gånger förr är det betongen och det brutala som sätts i fokus framför det mänskliga och varma. Som politiker ska man akta sig föra att ha synpunkter på exakta utformningar av nya byggnader. Men detta nya hus ska placeras på en av Stockholms värdefullaste och mest uppskattade platser – Djurgården. Då måste vi visa respekt för platsens kulturhistoriska värden. Här hölls en gång Stockholmsutställningen, närmare bestämt 1897. Då byggdes Strandvägen som en pampig boulevard ända fram till till Djurgårdsbron som en stolt entré till Stockholmsutställningen. Tyvärr har inte det minnet hedrats. Idag ersätts trä och andra mjuka material av betong. Asymmetri och snickarglädje ersättas av raka linjer och släta fasader. Idag ersätts det mänskliga med det brutala. Det är sorgligt att beskåda denna utveckling. Det finns så klart mycket nybyggnation att vara stolt över, men det finns alltför många exempel som avskräcker för att jag tyst ska låta det passera. Det förslag som nu vunnit gehör på Djurgården kommer tyvärr inte bidra till att stärka Djurgårdens kvaliteter och kulturhistoriska värden, snarare försämra dem.

Studiebesök i Sundbyberg

ErikFolkhem

Idag gjorde jag ett studiebesök i Folkhems trähus i Strandparken i Sundbyberg. Både en färdigbyggd etagelägenhet och ett trähus under produktion besöktes.

Husen är ritade av Wingårdhs arkitektkontor och är Stockholmsområdets allra första 8-våningshus byggda helt i trä. De har en stomme av trä, en vacker träfasad och inredningsdetaljer i trä.

Här står jag tillsammans med värden, Arne Olsson.