Besök på vård- och omsorgsboende

20150310 Attendo SlottnerIdag besökte jag Långbroberg vård- och omsorgsboende i Älvsjö. Boendet drivs av Attendo och är ett modernt livsstilsboende med ett stort utbud av kulturell sysselsättning och många aktiviteter. Långbroberg har avdelningar för personer med demensdiagnos och somatiska sjukdomar. Parlägenhet kan erbjudas de par som vill fortsätta leva tillsammans.

På bilden: Hattara Eriksson, verksamhetschef, Kerstin Ternedal från Atttendos marknadsavdelning, Erik Slottner och Dorotea Stellmach, regionchef Attendo.