Kåkstäder är inte lösningen på fattigdom

Erik blå skjortaDet är inte värdigt, humant eller generöst att tillåta framväxten av kåkstäder i Sverige. Om vi på allvar vill ge fattiga medmänniskor bättre möjligheter att bygga en framtid måste vi genomföra långsiktiga satsningar i hemländerna, däribland att göra det möjligt för barn att gå i skolan i hemlandet och därmed ha en chans att bryta den fattigdom och det utanförskap som tidigare generationer har upplevt.

Jag skriver i söndagens SvD om framväxten av kåkstäder och att det måste bli enklare att genomföra avhysningar. Läs artikeln här

Foto: Scharlotte Peppare

Debatt om avhysningar

12039369_441353579322892_8624481584304896554_nIgår deltog jag i SVT debatt för att diskutera olagliga bosättningar och om det är rätt att genomföra avhysningar eller inte. Kristdemokraterna anser att avhysningar ska genomföras och att markägares rättigheter ska skyddas. Stöd ska ges till det civila samhället i fattiga EU-länder och Stockholm bör ingå vänortsavtal med städer i Rumänien. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus har lyft denna fråga flera gånger tidigare i debattartiklar (till exempel här) och vi har lämnat in motioner i frågan, bland annat om vänorter

Se debatten här

Foto: SVT Debatt (24/9-15)

Förenkla avhysningar av bosättningar

Erik blå skjorta– Regeringen måste agera i frågan om olagliga bosättningar runt storstäderna. Flera kommuner står handfallna inför om och hur avhysningar kan genomföras och myndigheter hänvisar många gånger till varandra. Slutligen står markägarna ensamma och har svårt att bli av med bosättningar. Dessutom kan den enskilde markägaren tvingas betala stora saneringskostnader och avhysningsavgifter på hundratusentals kronor. Detta är inte rimligt och det krävs en översyn av lagstiftningen. Rättsamhället måste kunna verkställa demokratiskt fattad lagstiftning.

Det säger Erik Slottner (KD), Kristdemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus, med anledning av Uppdrag Gransknings reportage om olagliga bosättningar.

– Hela förfarandet vid avhysningar måste förenklas. Vi har en moment 22-liknande situation i en del kommuner där Polis och Kronofogdemyndigheten hamnar i konflikt med varandra, bland annat om hur identifiering av de som ska avhysas ska ske. Det saknas ledarskap i denna fråga och Regeringen måste vara beredd att se över lagstiftningen för att göra det enklare att avhysa olagliga bosättningar, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare