Kajstrategin kan bli bättre

Erik sittandeIdag har DN Sthlm ett stort uppslag om Stockholms stads kajer och den nya kajstrategin, en artikel där jag citeras. Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att Stockholms stads kajer måste bli mer levande med ökat folkliv och fler uteserveringar och caféer. Nu har staden tagit fram en kajstrategi, vilket är mycket bra. Strategin kan dock förbättras ytterligare. Läs mer i detta pressmeddelande.

Synlighet måste prioriteras

Dagens Nyheter skriver idag om polisers alltmer varierade arbetsuppgifter i takt med att antalet civilanställda minskar. Bland annat nämns arbetsuppgifter så som att sitta i reception, utfärda pass och mocka hästskit. Detta är så klart väldigt allvarligt!! Från Polisstyrelsens sida har vi varit tydliga med att vi vill att polisens synlighet och timmar i yttre tjänst ska öka. Uppklarandeprocenten måste också öka. Det är helt rimliga mål med tanke på den stora resursökning som polisen fått under senare år. I Stockholms län finns idag 900 fler poliser än 1 januari 2007. Ändå så syns inga tydliga tecken på förbättrad måluppfyllelse, det är mycket bekymmersamt. Det som nu sker lär knappast förbättra statistiken. Jag är väl medveten om de ekonomiska förutsättningarna, men polismyndigheten måste prioritera så att synligheten ökar och att utredningar inte läggs på hög. Med nästan 1000 fler poliser bara i Stockholms län borde det vara en självklarhet att stockholmarna märker av framsteg.

Skönhetsrådets kritik mot galleriakvarteret är obefogad

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande 2014-01-14

Ett kvarter mitt i City – husen mellan Hamngatan och Jakobsgatan där Gallerian ligger – ska byggas om och byggas på. I dagens DN kallar Stockholms skönhetsråd detta för ”rovdrift”. Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, är kritisk till detta uttalande.

− Stockholm ska vara en vacker, levande och attraktiv stad. Hur arkitekturen utvecklas är av stor vikt. Skönhetsrådet skulle behöva ha en mer pragmatisk inställning och inte ensidigt haka upp sig på enskilda byggnaders höjd. Det är viktigare att tala om husens innehåll och form än att stirra sig blind på antalet meter, säger Erik Slottner (KD).

− För Kristdemokraterna är det viktigt med ett levande City där stadsmiljön ständigt förbättras. Förslaget att bygga om kvarteret där Gallerian ligger kommer att bidra till att bland annat utveckla Brunkebergstorg, vilket jag tycker är mycket angeläget, säger Erik Slottner (KD). 

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

DN Stockholm (15/1) rapporterar om denna nyhet.