Nej till fler graffitiväggar

Erik sittande– Det sänder helt fel signaler att den rödgrönrosa majoriteten fortsätter att planera lagliga graffitiväggar på Södermalm och Kungsholmen när nya siffror visar att klottret ökar lavinartat i innerstaden. Det krävs att den rödgrönrosa majoriteten tänker om i denna fråga. Annars är Stockholms rykte som en ren, snygg och attraktiv stad hotad.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av att trafikkontoret presenterar ny statistik som bland annat SVT Nyheter Stockholm rapporterar om.

– Det var ett misstag att riva upp stadens nolltolerans mot klotter och olaglig graffiti. Det är högst troligt att en del av den stora ökningen hänger samman med den nya policyn. Det finns därutöver en naiv tro inom den rödgrönrosa majoriteten på att lagliga graffitiväggar kan minska förekomsten av klotter och skadegörelse. Erfarenheterna av lagliga väggar har i flera fall varit att även omgivningen i anslutning till väggarna har blivit nerklottrad, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Klotter förfular vår gemensamma stadsmiljö, sprayfärgen förstör hållbarheten i betongen i våra byggnader och saneringen kostar stora summor pengar som skulle kunna användas till äldreomsorg, skola och socialtjänst. Dessutom ökar den upplevda otryggheten och innerstaden. Att i detta läge planera för nya klotterväggar är direkt oansvarigt.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Kapitalförstöring genom graffiti

graffitiMånga har noterat en stor förvandling på Slussen. Kolingsborg har blivit vitmålad! Staden har alltså satsat pengar på att vitmåla en byggnad som inom kort ska rivas. Det rätta ordet för detta är ren kapitalförstöring. Under förra mandatperioden fick Kristdemokraterna igenom en satsning på att vitmåla viadukter och annan grå betongfundament i staden. Det skulle bidra till att skapa ljusare och tryggare stadsmiljöer. Denna satsning togs bort när vänstern vann valet, det beklagar jag. Att vitmåla betong tycks man inte ha råd med, men att vitmåla en byggnad som snart ska rivas i syfte att låta personer med intresse för graffiti få måla över färgen tycks dock inte vara några som helst problem när borgarrådet Mogert öppnar bössan. Jag anser att detta är helt oförsvarligt. Det är ett slöseri med skattepengar och det är knappast ett sätt att visa respekt för graffitin. Här ska konst uppföras på en byggnad som strax efter ska rivas. Vilka krav kan konstnärerna komma att ställa framöver? Kan de komma att kräva att konsten ska bevaras? Vilka kostnader skulle det i så fall innebära för staden? Om någon skulle ha stått för fiolerna borde det har varit graffitifrämjandet eller någon annan privat aktör, men inte Stockholms skattebetalare!

Direktpress citerar mig här

Nolltolerans mot klotter gäller!

klotterJustitieombudsmannen (JO) kritiserar Stockholms stad för att ha nekat Riksteatern att annonsera för eventet Art of the Streets. Det är ingen större mening att försöka ge sig på JO och dennes juridiska övervägningar. Stadens klotterpolicy har uppenbart varit ett för svagt argument för att neka denna typ av annonsering på stadens egna kulturtavlor. Det är dock viktigt att betona att denna dom inte på något sätt innebär att stadens nolltolerans gentemot klotter upphävs. Nolltoleransen är viktig för att förebygga klotter och olovlig graffiti. Klottret förfular staden, kostar väldigt mycket pengar och skapar grogrund för annan kriminell verksamhet. Det vore naivt att tro att en uppluckrad inställning skulle leda till mindre klotter, jag tror att det är precis tvärtom. För alla oss som värnar en trevlig och mänsklig stadsmiljö så är nolltoleransen fortsatt viktig. Dagens uttalande från JO ändrar ingenting på den punkten.