​KD: ”Barnens skolgårdar – inga toaletter”

​KD: "Barnens skolgårdar - inga toaletter"

Kristdemokraternas gruppledare i Stockholms stad, Erik Slottner, kritiserar socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) med anledning av rapporterna om att hemlösa EU-migranter använder Sverigefinska skolans skolgård på Kungsholmen som sovplats och toalett.

– Det är fullständigt orimligt att man på skolor i Stockholm ska behöva börja dagen med att rensa skolgården från kläder, skräp, matrester och avföring. De här personerna har dessutom upprepade gånger ombetts att avlägsna sig från förskolor och skolor, så de vet mycket väl vad som gäller, men beteendet fortsätter. Då duger det inte att som borgarrådet Åsa Lindhagen säga att det är ”jätteviktigt att etablera kontakt med de här människorna”, säger Erik Slottner.

– Den nuvarande situationen är förödande utifrån ett barnperspektiv. Det är deras skolmiljö det handlar om. Det är inte bara vi kristdemokrater, utan också många stockholmare som har tröttnat på den slapphänta attityd till den här frågan som den rödgrönrosa majoriteten visar upp. De dubbla signaler som vänsterstyret sänt ut om illegala bosättningar har varit förödande, menar Erik Slottner.

– Vi måste gå från ord till handling. Svensk lag gäller i Sverige, den gäller för alla som vistas här och den säger att det är förbjudet att sova på allmänna platser. Trots det väljer Polisen att se mellan fingrarna och bötfäller inte. Det är oacceptabelt. Vi kan aldrig acceptera olagliga bosättningar, än mindre att våra barns skolgårdar används som toaletter, avslutar Erik Slottner.

Presskontakt:

Christian Carlsson 0761229911

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

Fel fokus i tiggarfrågan

Erik blå skjortaIdag skriver Sofia Modigh (KD) och jag i Expressen om att majoriteten arbetar kortsiktigt och felaktigt i frågan om fattiga EU-medborgare. Det är långsiktiga lösningar i hemländerna som krävs:

Det är inte kurser om sexuell hälsa, samhällsorientering eller kostnadsfria campingplatser som behövs. Kristdemokraterna vill se helt andra åtgärder för att bryta utanförskapet. Fokus ska vara att hjälpa till på plats i hemländerna. Som det är nu bidrar Sverige i all välmening till att upprätthålla fattiga EU-medborgares utanförskap.

Läs artikeln här

Foto: Scharlotte Peppare

 

Rödgröna resignerar i tiggarfrågan

Erik blå skjortaStockholms stads socialnämnd har tillsammans med Göteborg och Malmö beslutat om att ansöka om drygt 8,7 mnkr från ESF-fonden till projektet till projektet ”Bättre hälsa”. Projektet vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige och försörjer sig i gatumiljö. Målet är att kvinnor från fattiga EU-länder, främst Rumänien, ska erbjudas undervisning och kunskap om egenvård, förebyggande hälsovård, sexuell hälsa samt ge information om preventivmedel och sex på egna villkor.

Många av de EU-medborgare som vistas på Stockholms gator lever i en utsatt situation, inte minst kvinnorna. Stockholm ska bistå med akut hjälp, men det långsiktiga arbetet måste utföras i hemländerna. I ansökan kan vi läsa att målgruppen för utbildningen är åldrarna 0 – 15 år, samt 16 – 64 år.

Barn från fattiga EU-länder ska inte leva på gatan i Sverige eller livnära sig genom att tigga. De ska gå i skolan i sina hemländer. Alla insatser för barn bör vara inriktade på just detta. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster. Olika kurser och stöd och hjälp i Sverige kommer knappast att bidra till långsiktiga lösningar på fattigdom och utsatthet.

Det är ingen kommunal kärnuppgift att erbjuda EU-medborgare denna typ av kurser. Socialnämndens beslut legitimerar att barn är i Sverige och tigger. På vilket sätt bidrar det till långsiktig hjälp och utveckling? Tidigare har Stockholms stad varit tydliga med att barn inte ska bo på gatan och livnära sig genom att tigga. Nu resignerar vi från denna hållning och genomför insatser som snarare uppmuntrar barn och unga från att vistas och bo i Stockholm under usla förhållanden.

I ansökan går det att läsa att en ersättning (oklart hur stor) ska utgå till alla deltagare för att de ska vara motiverade att komma under hela utbildningsperioden. Det framgår inte heller hur målgruppens uppehälle ska lösas. Var ska kursdeltagarna bo och till vilken eventuell kostnad? En utbildning inom hälsa och rådgivning av preventivmedel borde dessutom involvera Stockholms läns landsting eftersom det är landstinget som innehar det övergripande ansvaret för dessa frågor såväl politiskt som professionellt.

Sammantaget andas projektet en stor dos av god vilja, men alldeles för mycket naivitet. Några långsiktiga lösningar på reella problem kommer det knappast att bidra med. Dessvärre är det en del av en bredare trend. Uppsala kommun testar att låta EU-medborgare slå läger på kommunens mark. I Helsingborg hyr kommunen campingplatser. Flera kommuner erbjuder förskola, skolgång eller olika former av pedagogiskt stöd. Vad som krävs är långsiktiga lösningar på plats i Rumänien. Jag och Sofia Modigh (KD) har presenterat ett antal förslag (läs till exempel artikel i SvD här) som skulle ha betydligt större verkan än de tillfälliga projekt och brandkårsutryckningar som allt fler kommuner ägnar sig åt.

Foto: Scharlotte Peppare

Hemlösa EU-medborgare

20150309 Valfridsson hemlöshetIdag träffade företrädare från de flesta av partierna i stadshuset Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Martin Valfridsson besöker nu en rad kommuner för att diskutera frågan om hemlösa EU-medborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.