Samtal om HVB-hem och barns uppväxtvillkor

Idag Erik pelarebesökte jag Krica på Högbergsgatan, Södermalm. Krica arbetar med vård och behandling av barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. En viktig del av verksamheten är HVB-hem, dvs. boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Det blev ett bra samtal om barn och ungas uppväxtvillkor, skolans betydelse, samhällets värderingar och vikten av förebyggande arbete. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus har bland annat drivit på för att staden ska genomföra satsningar på föräldrastöd, vilket har varit väldigt framgångsrikt och efterfrågat i hela staden. Kristdemokraterna har även fått gehör för satsningar på att förbättra samarbetet melan skola och socialtjänst, för att i ett tidigt skede fånga upp ungdomar som skolkar, inte uppnår målen och som riskerar att hamna i utanförskap.