Stockholm missgynnas av utjämningsförslaget

Erik blå skjortaPressmeddelande, 2015-04-15

Idag ger kommunstyrelsen sitt svar till Regeringens förslag om nytt inkomstutjämningssystem som innebär att Stockholm ska betala ytterligare drygt en halv miljard kronor varje år. Om förslaget går igenom kan vi tvingas till stora neddragningar inom välfärden i Stockholm.

– Det är nödvändigt att kommuner och landsting ges någorlunda rättvisa ekonomiska villkor för att säkra en likvärdig välfärd. Samtidigt är det viktigt att skatteutjämningssystemet inte motverkar ekonomisk tillväxt. Alliansen förändrade därför utjämningssystemet för att främja tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande. De förändringar som nu föreslås går i motsatt riktning och innebär att ytterligare resurser omfördelas från Stockholmsregionen till storstäder som Göteborg och Malmö. Det är helt orimligt, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare