Social impact bonds

Idag skriver Göran Hägglund på Brännpunkt om behovet av trygghetssatsningar i sociala utanförskapsområden. Läs artikeln här. Hägglund har helt rätt. Att skapa trygghet ger de bästa förutsättningarna att skapa en positiv utveckling i dessa områden. Tryggheten börjar i familjen. Med en varm och älskvärd uppväxt med goda normer och värderingar skapas de bästa förutsättningarna att växa upp. Därför behöver samhället på olika nivåer ge familjer stöd att fungera. En annan viktig faktor är utbildning. Ungdomar som uppnår gymnasiebehörighet har betydligt bättre förutsättningar att hitta arbete och få en egen försörjning. Därmed minskar också intresset av att försörja sig på kriminalitet. Utbildning och arbete skapar också självförtroende och framtidshopp. Bra skolor är därför en nyckelfaktor för att lyckas bryta utanförskapet.

Det som Hägglund presenterar är spännande. Han föreslår så kallade social impact bonds. Det går ut på att privata aktörer som gör insatser för att bryta socialt utanförskap går in med egna investeringar som ger utdelning om utanförskapet minskar. Det är ett bra sätt att pröva och implementera framgångsrika metoder utan att skattebetalarna tar någon ekonomisk risk. Då skiftar vi också fokus från offentligt till det civila samhället.

Polisen i Stockholm har också meddelat att de kommer att storsatsa på fler poliser runt Järva. Det ska bli väldigt intressant att se vad det får för effekter. För att nå framgång är jag övertygad om att vi måste göra många saker samtidigt. Satsningar på familjen, på skolan, på fler poliser och ett nära samarbete med de sociala myndigheterna kan tillsammans ge stor effekt. Att också få in frivilliga aktörer att bidra med sin kompetens och erfarenhet kan ge ännu bättre resultat. Göran Hägglund har med dagens debattartikel lyft en viktig fråga.