Nolltolerans mot klotter gäller!

klotterJustitieombudsmannen (JO) kritiserar Stockholms stad för att ha nekat Riksteatern att annonsera för eventet Art of the Streets. Det är ingen större mening att försöka ge sig på JO och dennes juridiska övervägningar. Stadens klotterpolicy har uppenbart varit ett för svagt argument för att neka denna typ av annonsering på stadens egna kulturtavlor. Det är dock viktigt att betona att denna dom inte på något sätt innebär att stadens nolltolerans gentemot klotter upphävs. Nolltoleransen är viktig för att förebygga klotter och olovlig graffiti. Klottret förfular staden, kostar väldigt mycket pengar och skapar grogrund för annan kriminell verksamhet. Det vore naivt att tro att en uppluckrad inställning skulle leda till mindre klotter, jag tror att det är precis tvärtom. För alla oss som värnar en trevlig och mänsklig stadsmiljö så är nolltoleransen fortsatt viktig. Dagens uttalande från JO ändrar ingenting på den punkten.