Samtal om äldrefrågor

 

IMG_8677 
Foto: Gunnar Zetterman

Igår var jag med då Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) höll årsmöte. Ett trevligt möte med många givande samtal och bra diskussioner.

Seniorförbundet verkar för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund inom Kristdemokraterna. Förbundet ser som en av sina huvuduppgifter att inom och utom det kristdemokratiska partiet betona vikten av en fullgod vård och omsorg för behövande äldre.

 IMG_8691
Foto: Gunnar Zetterman.