Förslag på ny partistyrelse presenterat

Erik blå skjortaValberedningen föreslår Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, som ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse. I samband med det extra Rikstinget den 25 april kommer beslut att fattas om vilka som ska ingå i partistyrelsen.

– Jag är tacksam över förtroendet från valberedningen. Min ambition är att fortsätta partiets förnyelsearbete. Kristdemokraterna behöver utveckla politiken ytterligare för att attrahera fler väljare och ge svar på frågor som är angelägna för medborgarna. Ett exempel är partiets förslag till förbättringar på migrations- och integrationsområdet, säger Erik Slottner (KD).

Hela förslaget på ny partistyrelse finns här

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Vi nominerar två kandidater

Pressmeddelande från Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Stockholms stad

 Vi nominerar två kandidater

– Igår beslutade Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Stockholms stad att nominera två kandidater till ny partiledare för Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed. Beslutet att nominera två personer grundar sig på att vi fortfarande är tidigt inne i processen och att många steg återstår innan en kandidat ska mejslas fram. För att inte föregå den processen alltför mycket valde vi att nominera två kandidater som var och en för sig besitter de kvaliteter som krävs för att axla partiledarrollen.

Det säger Caroline Szyber (KD), distriktsordförande i Stockholms stad och Erik Slottner (KD), vice distriktsordförande efter gårdagens beslut.

Både Ebba och Jakob har många kvaliteter. De har båda varit högt uppsatta i ungdomsförbundet på central nivå. De är goda kommunikatörer som gillar att debattera, politikutveckla och ta konflikter på ett positivt sätt. De har båda två uttalat att Kristdemokraterna ska fortsätta den förnyelseprocess som har påbörjats och vi tror att både Ebba och Jakob skulle klara av att göra det.

Båda kandidaterna skulle lämpa sig mycket väl för uppdraget att leda Kristdemokraterna mot en valseger 2018. Nu ska vi fortsätta den öppna process som har inletts och vi ser fram emot kommande utfrågningar och besked av de olika kandidaterna. I början av mars återkommer vi med en slutgiltig nominering från Stockholms stad, avslutar Szyber och Slottner.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Hur många monster tål MP?

20150219 DI MonsterJag skriver i Dagens Industri (19/2-15):

Ett monster som inte kommer att bli av har Daniel Helldén, Miljöpartiets ledande frontfigur i Stockholm, kallat Förbifarten för. Nu vet vi dock att Förbifarten äntligen kommer att byggas. Efter nyår påbörjades arbetena efter att regeringen lagt projektet på is i tre månader till en kostnad av 170 miljoner kronor. Miljöpartiet tvingas alltså se på när deras egen regering genomför ett projekt som de själva har kallat för ett monster.

[…]

Förbifarten, Bromma flygplats, Slussen och bullerfrågan var alla fyra stora frågor för Miljöpartiet i valrörelsen och tongångarna var hårda. Det är föga troligt att partiet skulle acceptera att ge vika i alla frågor. Något mer än utredningar och expertgrupper måste de dock få igenom för att ha någon heder kvar när väljarna ska mötas igen 2018. Min fråga till Miljöpartiet i Stockholm är därför: Hur många fler monster tål ni att svälja innan makten blir för tung att bära?

Läs hela artikeln här
Bild: www.di.se, 19/2-15

Nobelcenter på Blasieholmen

Erik SlottnerKristdemokraterna stödjer förslaget om att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen. Samtidigt återstår ett par viktiga frågor. Byggnadens utformning kan förbättras ytterligare och tullhusets bevarande ska beaktas.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att nämnden fattar beslut inför samråd.

– Kristdemokraterna föredrar en rundare byggnad med mer oregelbunden takutformning. Den föreslagna kubliknande byggnaden riskerar att bli ett alltför abrupt inslag i den kulturhistoriskt viktiga miljön på platsen, säger Erik Slottner (KD).

– Det förslag som har vunnit arkitekttävlingen ska under våren ut på samråd. Det är viktigt att lyssna på de synpunkter som kommer in på byggnadens utformning och gestaltning, säger Erik Slottner (KD).

– Jag anser också att tullhusets bevarande ska beaktas. Huset kan vara en del av den nya byggnaden, eller bevaras i anslutning till byggnaden. Ett alternativ är att flytta tullhuset till en annan plats, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11
Foto: Scharlotte Peppare