KD: Nej till dyra hotell för nyanlända i Stockholm

KD: Nej till dyra hotell för nyanlända i Stockholm

Idag fattar Stockholms kommunfullmäktige beslut om att upphandla hotell och vandrarhem för nyanlända. Det är en alldeles för dyr lösning för att vara försvarbar, skriver Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus.

Stockholms stad ska under 2016 ta emot 2 810 nyanlända med uppehållstillstånd, men hade till och med den 18 november endast tagit emot 1215 personer. I september stoppades dessutom Stockholms stad alla förberedelser för att bygga modulhus för nyanlända, efter beslut av Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen.

Den rödgrönrosa majoriteten vill nu erbjuda nyanlända plats på vandrarhem eller hotell, men hotellkostnaderna uppskattas uppgå till cirka 20–40 miljoner kronor per år, och Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vänder sig emot hotellplanerna och kommer att reservera sig emot beslutet, som ska tas i kommunfullmäktige ikväll måndag.

– Hotell och vandrarhem är en alldeles för dyr lösning. Det här beräknas kosta upp till 200.000 kronor per år och ska ändå bara ge plats åt 200 nyanlända. Jag är rädd att detta sticker många medborgare i ögonen, säger Kristdemokraternas gruppledare, Erik Slottner.

– Vi tycker också att bemanning dygnet runt på de planerade kollektivboendena är att gå ett steg för långt. Det är vuxna människor som har fått uppehållstillstånd och som ska integreras i det svenska samhället. Vi ser gärna att de boende själva sköter matlagning och städning för att det ska bli så hemlikt som möjligt och för att pressa kostnaderna, fortsätter Erik Slottner.

– Det är staten som ålagt oss att ta emot ett visst antal nyanlända, men det är också staten, som via Länsstyrelsen, säger nej till modulbostäder. Det är inte försvarbart.

Kristdemokraterna anser att det är hög tid för Sveriges kommuner att vara betydligt tuffare mot staten. Erik Slottner menar att staten måste ta ett större ansvar än idag och sluta lägga över alla kostnader på kommunerna.

För det första måste byggreglerna förenklas på ett sätt som möjliggör byggandet av modulbostäder med tillfälligt bygglov. Som lagen ser ut idag är det i princip omöjligt att få till den typen av snabba och kostnadseffektiva lösningar.

För det andra måste statens fastighetsbestånd ses över i syfte att kunna användas som eller konverteras till bostäder för nyanlända.

För det tredje ska Migrationsverkets egna boenden i det fall vakanser uppstår kunna användas för personer som fått uppehållstillstånd

För det fjärde kräver vi att statlig kompensation utgår i de fall då kommunerna tvingas till dyra boendelösningar för att klara av ge bostad åt nyanlända enligt den nya bosättningslagen.

För det femte ska staten kompensera kommunerna ekonomiskt för det glapp som uppstår mellan utskrivning hos Migrationsverket och inskrivning hos Arbetsförmedlingen.

Presskontakt:

Christian Carlsson

0761229911

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.