Nej till fler graffitiväggar

Erik sittande– Det sänder helt fel signaler att den rödgrönrosa majoriteten fortsätter att planera lagliga graffitiväggar på Södermalm och Kungsholmen när nya siffror visar att klottret ökar lavinartat i innerstaden. Det krävs att den rödgrönrosa majoriteten tänker om i denna fråga. Annars är Stockholms rykte som en ren, snygg och attraktiv stad hotad.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av att trafikkontoret presenterar ny statistik som bland annat SVT Nyheter Stockholm rapporterar om.

– Det var ett misstag att riva upp stadens nolltolerans mot klotter och olaglig graffiti. Det är högst troligt att en del av den stora ökningen hänger samman med den nya policyn. Det finns därutöver en naiv tro inom den rödgrönrosa majoriteten på att lagliga graffitiväggar kan minska förekomsten av klotter och skadegörelse. Erfarenheterna av lagliga väggar har i flera fall varit att även omgivningen i anslutning till väggarna har blivit nerklottrad, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Klotter förfular vår gemensamma stadsmiljö, sprayfärgen förstör hållbarheten i betongen i våra byggnader och saneringen kostar stora summor pengar som skulle kunna användas till äldreomsorg, skola och socialtjänst. Dessutom ökar den upplevda otryggheten och innerstaden. Att i detta läge planera för nya klotterväggar är direkt oansvarigt.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Nej till lagliga väggar för graffitti

Erik sittandeIdag har Centerpartiet gjort ett utspel om att förändra Stockholms stads klotterpolicy genom att bland annat tillåta lagliga väggar. Några kommentarer i denna fråga:

Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.

Det höjs alltfler röster i politiken för en mer liberal syn på klotter. Nu senast gick Centerpartiet i Stockholm ut och tog ställning för bland annat lagliga väggar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa nolltoleransen mot klotter och Socialdemokraterna anser att den bör omprövas.

Vi kristdemokrater anser att detta är en högst olyckligt utveckling.

Klotter förfular vår gemensamma stadsmiljö, sprayfärgen förstör hållbarheten i betongen i våra byggnader och saneringen kostar stora summor pengar som skulle kunna användas till äldreomsorg, kollektivtrafik, skola och sjukvård.

Vi dömer inte ut graffittin som konstform. Det finns många duktiga graffittikonstnärer. Det finns inte heller något förbud mot att ägna sig åt graffitti.

Men lagliga väggar i vårt gemensamma offentliga rum är en dålig idé. Erfarenheterna av lagliga väggar har i flera fall varit att även omgivningen till det lagliga alternativet blivit nerklottrad. De lagliga väggarna fungerar också som en rekryteringsplats för nya klottrare.

Och låt oss se på detta med klara ögon. Naturligtvis finns i vissa fall ett genuint konstnärligt intresse som motiv till graffittimålande. Men forskning har visat att adrenalinkicken är en stark drivkraft. Spänning och uppmärksamhet får man genom att måla på förbjudna, svåråtkomliga och farliga platser. Det är det som ger status i dessa kretsar.

Inom sociologin talar man ibland om den så kallade ”broken window theory”. Små tecken på förfall kan ha negativ inverkan på ett helt bostadsområde. Otryggheten ökar, liksom sannolikheten för ytterligare skadegörelse. Detta skapar en negativ spiral där hela området förslummas. Därför är det viktigt att snabbt sanera och återställa efter klotter och annan skadegörelse.

Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.

Nolltolerans mot klotter gäller!

klotterJustitieombudsmannen (JO) kritiserar Stockholms stad för att ha nekat Riksteatern att annonsera för eventet Art of the Streets. Det är ingen större mening att försöka ge sig på JO och dennes juridiska övervägningar. Stadens klotterpolicy har uppenbart varit ett för svagt argument för att neka denna typ av annonsering på stadens egna kulturtavlor. Det är dock viktigt att betona att denna dom inte på något sätt innebär att stadens nolltolerans gentemot klotter upphävs. Nolltoleransen är viktig för att förebygga klotter och olovlig graffiti. Klottret förfular staden, kostar väldigt mycket pengar och skapar grogrund för annan kriminell verksamhet. Det vore naivt att tro att en uppluckrad inställning skulle leda till mindre klotter, jag tror att det är precis tvärtom. För alla oss som värnar en trevlig och mänsklig stadsmiljö så är nolltoleransen fortsatt viktig. Dagens uttalande från JO ändrar ingenting på den punkten.