Förslag på ny partistyrelse presenterat

Erik blå skjortaValberedningen föreslår Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, som ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse. I samband med det extra Rikstinget den 25 april kommer beslut att fattas om vilka som ska ingå i partistyrelsen.

– Jag är tacksam över förtroendet från valberedningen. Min ambition är att fortsätta partiets förnyelsearbete. Kristdemokraterna behöver utveckla politiken ytterligare för att attrahera fler väljare och ge svar på frågor som är angelägna för medborgarna. Ett exempel är partiets förslag till förbättringar på migrations- och integrationsområdet, säger Erik Slottner (KD).

Hela förslaget på ny partistyrelse finns här

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare