Synlighet måste prioriteras

Dagens Nyheter skriver idag om polisers alltmer varierade arbetsuppgifter i takt med att antalet civilanställda minskar. Bland annat nämns arbetsuppgifter så som att sitta i reception, utfärda pass och mocka hästskit. Detta är så klart väldigt allvarligt!! Från Polisstyrelsens sida har vi varit tydliga med att vi vill att polisens synlighet och timmar i yttre tjänst ska öka. Uppklarandeprocenten måste också öka. Det är helt rimliga mål med tanke på den stora resursökning som polisen fått under senare år. I Stockholms län finns idag 900 fler poliser än 1 januari 2007. Ändå så syns inga tydliga tecken på förbättrad måluppfyllelse, det är mycket bekymmersamt. Det som nu sker lär knappast förbättra statistiken. Jag är väl medveten om de ekonomiska förutsättningarna, men polismyndigheten måste prioritera så att synligheten ökar och att utredningar inte läggs på hög. Med nästan 1000 fler poliser bara i Stockholms län borde det vara en självklarhet att stockholmarna märker av framsteg.

Social impact bonds

Idag skriver Göran Hägglund på Brännpunkt om behovet av trygghetssatsningar i sociala utanförskapsområden. Läs artikeln här. Hägglund har helt rätt. Att skapa trygghet ger de bästa förutsättningarna att skapa en positiv utveckling i dessa områden. Tryggheten börjar i familjen. Med en varm och älskvärd uppväxt med goda normer och värderingar skapas de bästa förutsättningarna att växa upp. Därför behöver samhället på olika nivåer ge familjer stöd att fungera. En annan viktig faktor är utbildning. Ungdomar som uppnår gymnasiebehörighet har betydligt bättre förutsättningar att hitta arbete och få en egen försörjning. Därmed minskar också intresset av att försörja sig på kriminalitet. Utbildning och arbete skapar också självförtroende och framtidshopp. Bra skolor är därför en nyckelfaktor för att lyckas bryta utanförskapet.

Det som Hägglund presenterar är spännande. Han föreslår så kallade social impact bonds. Det går ut på att privata aktörer som gör insatser för att bryta socialt utanförskap går in med egna investeringar som ger utdelning om utanförskapet minskar. Det är ett bra sätt att pröva och implementera framgångsrika metoder utan att skattebetalarna tar någon ekonomisk risk. Då skiftar vi också fokus från offentligt till det civila samhället.

Polisen i Stockholm har också meddelat att de kommer att storsatsa på fler poliser runt Järva. Det ska bli väldigt intressant att se vad det får för effekter. För att nå framgång är jag övertygad om att vi måste göra många saker samtidigt. Satsningar på familjen, på skolan, på fler poliser och ett nära samarbete med de sociala myndigheterna kan tillsammans ge stor effekt. Att också få in frivilliga aktörer att bidra med sin kompetens och erfarenhet kan ge ännu bättre resultat. Göran Hägglund har med dagens debattartikel lyft en viktig fråga.