Kompensera Rinkebys företagare

Kompensera Rinkebys företagare

Foto: Scharlotte Peppare

Det är djupt olyckligt att Rinkebystråket inte färdigställs i tid utan förväntas bli nästan ett år försenat. Det är ytterligare ett svek mot ytterstaden från den rödgrönrosa majoriteten. Företagarna måste nu ges möjlighet till nya förhandlingar med Familjebostäder för att om möjligt få ytterligare kompensation. Ett misslyckande med Rinkebystråket skulle vara ett misslyckande för hela staden.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av uppgifterna om att Rinkebystråket blir kraftigt försenat vilket i sin tur drabbar näringsidkarnas verksamhet negativt.

– Omdaningen av Rinkebystråket är en mycket viktig åtgärd för att lyfta Rinkeby som stadsdel och skapa trygga stadsmiljöer. Tyvärr har ytterstadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) hela tiden varit negativt inställd till projektet med argument om att Alliansen försökt göra Rinkeby för innerstadslikt. Vi får verkligen hoppas att det inte är borgarrådets negativa inställning till projektet som lett till att tidsramarna inte varit särskilt viktigt att hålla, säger Erik Slottner.

– Det är av största vikt att ombyggnaden av Rinkebystråket blir lyckat och att inte företag tvingas gå i konkurs på grund av att projektet inte står färdigt i tid. Ytterligare åtgärder måste sättas in för att undvika ett sådant scenario.. Nya förhandlingar bör nu därför inledas för att om möjligt ytterligare kompensera företagen. Om Rinkebystråket inte blir den framgång som vi hoppats på riskerar hela Järva att förlora i både attraktivitet och investeringsvilja, avslutar Erik Slottner (KD).

Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.

Olyckligt besked från Bah Kuhnke (MP)

Erik sittandeDiskrimineringsombudsmannen (DO) ska inte flytta till Rinkeby eller Tensta, som planerat. I stället letar myndigheten efter lokaler i andra områden utanför innerstaden. Enligt demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) skulle flytten kosta för mycket. Bah Kuhnke (MP) framhåller också att lokalerna inte är tillräckligt tillgängliga för allmänheten

Beskedet från demokratiministern är mycket olyckligt. Det är väldigt viktigt att Järva och Söderort får fler arbetsplatser. Stockholms stad beslutade under förra mandatperioden att flytta en rad förvaltningar och bolag till ytterstaden. Men staten har också ett ansvar att genom sin lokalisering bidra till en levande stad och ökad integration. I det arbetet spelar arbetsplatsers placering en stor roll.

Kulturministern menar att det var svårt att hitta lokaler till rimliga priser som uppfyllde tillgänglighetskraven. Men ärligt talat har jag mycket svårt att tro på de argumenten. Det har tidigare påståtts att det skulle vara svårt att rekrytera kompetent personal vid en flytt. Men Tensta/Rinkeby ligger drygt 15 minuter bort från T-centralen med tunnelbana, så det lär knappast vara ett överhängande problem. Det är en stor besvikelse att Alice Bah Kuhnke inte kunnat lösa ut denna fråga på ett bättre sätt. Att förlägga DO på Järva vore ett viktigt beslut.

Satsning på Rinkeby!

Erik pelare
Foto: Scharlotte Peppare

På torsdag fattar Stadsbyggnadsnämnden ytterligare ett beslut om en satsning på Rinkeby i form av nya lägenheter, upprustad gatumiljö och mer stadsliv. Det är den tredje satsningen på kort tid.

− Genom beslutet kan arbetet starta med att förvandla Rinkeby Allé till ett stadsmässigt stråk med en direkt förbindelse till den framväxande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg. Gatan sänks, gångtunnlar tas bort, bottenvåningar aktiveras, 70 nya lägenheter tillkommer och gång- och cykelbanor anläggs.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

− Det känns fantastiskt roligt att vi kan göra denna satsning på Rinkeby. Arbetet med att omdana Rinkebystråket är igång och slutförs nästa år, planen för 350 nya lägenheter på överdäckningen av E18 är beslutad och nu tar vi nästa steg för att göra Rinkeby Allé mer attraktivt. Alla dessa satsningar kommer lyfta Rinkeby och göra stadsdelen mer levande, blandad och tryggare, säger Erik Slottner (KD).

På samma möte beslutar stadsbyggnadsnämnden också om 250 nya lägenheter i Akalla med en tydlig stadsstruktur. Fin arkitektur blandas med hög täthet, nya förskolor och levande bottenvåningar.

Tidigare i år har stadsbyggnadsnämnden antagit en ny plan för Tensta som kommer att modernisera gatumiljön och skapa nya lägenheter. Förra året beslutades också om ett 17 våningar högt studentbostadshus i stadsdelen och framöver ska vi besluta om nya lägenheter på överdäckningen av E18 vid Tensta. Det sker stora satsningar inom stadsbyggnadsområdet på Järva som är mycket positiva. Tillsammans kommer dessa innebära att Järva blir attraktivare, mer blandat och tryggare.

Presskontakt Markus Nyman, 076-122 99 11

Med vänner som Livh (v) behöver Rinkeby inga fiender

Just nu pågår den största upprustningen och tillbyggnaden av Rinkeby som har skett sedan stadsdelen kom till i början av 70-talet. Miljonprogrammet renoveras och energieffektiviseras, Rinkebystråket ska bli en stadsmässig gata med butiker, restauranger och levande bottenvåningar och nya bostäder ska byggas mot Järvafältet. Jag tycker att det är en helt fantastisk utveckling och jag har med viss stolthet varit med och tagit fram och fattat dessa beslut såväl i Stadsbyggnadsnämnden som i kommunfullmäktige. I Dagens Nyheter igår redogjordes för en del av nydaningen. Intervjuades gjordes då Ann-Margarethe Livh, vänsterpartiets gruppledare i stadshuset tillika boende i Rinkeby. Hon kallar moderniseringen ett idiotförslag. Med såna vänner behöver Rinkeby inga fiender. Det är för mig ofattbart att en enda politiker som säger sig vilja satsa på förorten kan vara emot dessa planer. Det finns kritik mot att hyror kommer att höjas, att det blir för innerstadslikt och att Rinkeby kommer att förlora sin själ. Allt detta är nonsens. Alla har att vinna på att Rinkeby får ett ansiktslyft och att nytt liv kommer till stadsdelen. Jag har ärligt talat blivit positivt överraskad över den vilja till nyinvesteringar som finns i Rinkeby. Det är något vi ska till vara på och vara stolt över. Men det delas tyvärr inte av min vänsterpartistiska kollega i stadshuset, jag beklagar det.