Möte med Bromma demensteam

20150410 Bromma demensteamIdag besökte Britt Westerlind och jag Bromma demensteam som är en del av stadsdelens hemtjänst. All personal är utbildad inom demensvård. Enheten har flera Silviasystrar, undersköterskor som är specialiserade i demensvård. Bromma demensteam tilldelades 2009 Svenskt Demenscentrums och Demensförbundets pris för bästa demensteam i hemtjänsten.