Utnyttja Stockholms läge vid vattnet!

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Erik Slottner kommenterar Stockholms föreslagna kajstrategi. Kajstrategin är ett steg i rätt riktning, men folklivet behöver prioriteras ytterligare. Norr Mälarstrand, Söder Mälarstrand, Skeppsbron och Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska muséet är exempel på kajer som kan användas betydligt bättre än vad de gör idag, menar Erik Slottner.

Läs mer i detta pressmeddelande.