Fel fokus i tiggarfrågan

Erik blå skjortaIdag skriver Sofia Modigh (KD) och jag i Expressen om att majoriteten arbetar kortsiktigt och felaktigt i frågan om fattiga EU-medborgare. Det är långsiktiga lösningar i hemländerna som krävs:

Det är inte kurser om sexuell hälsa, samhällsorientering eller kostnadsfria campingplatser som behövs. Kristdemokraterna vill se helt andra åtgärder för att bryta utanförskapet. Fokus ska vara att hjälpa till på plats i hemländerna. Som det är nu bidrar Sverige i all välmening till att upprätthålla fattiga EU-medborgares utanförskap.

Läs artikeln här

Foto: Scharlotte Peppare

 

Rödgröna resignerar i tiggarfrågan

Erik blå skjortaStockholms stads socialnämnd har tillsammans med Göteborg och Malmö beslutat om att ansöka om drygt 8,7 mnkr från ESF-fonden till projektet till projektet ”Bättre hälsa”. Projektet vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige och försörjer sig i gatumiljö. Målet är att kvinnor från fattiga EU-länder, främst Rumänien, ska erbjudas undervisning och kunskap om egenvård, förebyggande hälsovård, sexuell hälsa samt ge information om preventivmedel och sex på egna villkor.

Många av de EU-medborgare som vistas på Stockholms gator lever i en utsatt situation, inte minst kvinnorna. Stockholm ska bistå med akut hjälp, men det långsiktiga arbetet måste utföras i hemländerna. I ansökan kan vi läsa att målgruppen för utbildningen är åldrarna 0 – 15 år, samt 16 – 64 år.

Barn från fattiga EU-länder ska inte leva på gatan i Sverige eller livnära sig genom att tigga. De ska gå i skolan i sina hemländer. Alla insatser för barn bör vara inriktade på just detta. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen för att bryta utanförskap och socioekonomiska mönster. Olika kurser och stöd och hjälp i Sverige kommer knappast att bidra till långsiktiga lösningar på fattigdom och utsatthet.

Det är ingen kommunal kärnuppgift att erbjuda EU-medborgare denna typ av kurser. Socialnämndens beslut legitimerar att barn är i Sverige och tigger. På vilket sätt bidrar det till långsiktig hjälp och utveckling? Tidigare har Stockholms stad varit tydliga med att barn inte ska bo på gatan och livnära sig genom att tigga. Nu resignerar vi från denna hållning och genomför insatser som snarare uppmuntrar barn och unga från att vistas och bo i Stockholm under usla förhållanden.

I ansökan går det att läsa att en ersättning (oklart hur stor) ska utgå till alla deltagare för att de ska vara motiverade att komma under hela utbildningsperioden. Det framgår inte heller hur målgruppens uppehälle ska lösas. Var ska kursdeltagarna bo och till vilken eventuell kostnad? En utbildning inom hälsa och rådgivning av preventivmedel borde dessutom involvera Stockholms läns landsting eftersom det är landstinget som innehar det övergripande ansvaret för dessa frågor såväl politiskt som professionellt.

Sammantaget andas projektet en stor dos av god vilja, men alldeles för mycket naivitet. Några långsiktiga lösningar på reella problem kommer det knappast att bidra med. Dessvärre är det en del av en bredare trend. Uppsala kommun testar att låta EU-medborgare slå läger på kommunens mark. I Helsingborg hyr kommunen campingplatser. Flera kommuner erbjuder förskola, skolgång eller olika former av pedagogiskt stöd. Vad som krävs är långsiktiga lösningar på plats i Rumänien. Jag och Sofia Modigh (KD) har presenterat ett antal förslag (läs till exempel artikel i SvD här) som skulle ha betydligt större verkan än de tillfälliga projekt och brandkårsutryckningar som allt fler kommuner ägnar sig åt.

Foto: Scharlotte Peppare

Kristdemokraterna vill permanenta Origo

20150203 OrigoIdag tisdag fattar Socialnämnden beslut om finansiering av Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Enligt förslaget ska satsningen förlängas med fyra år. Kristdemokraterna vill att Socialförvaltningen undersöker möjligheten att permanenta verksamheten.

– Origo har en värdefull specialkompetens om frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. Det finns en stor efterfrågan från utsatta ungdomar att få hjälp och stöd och ett behov för myndigheter och samhället i stort att höja kompetensen ytterligare. Kristdemokraterna vill därmed att verksamheten permanentas, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Origo vänder sig till två olika målgrupper; utsatta ungdomar i åldern 13-26 år och yrkesverksamma som möter och arbetar med dessa ungdomar.

– Det är angeläget att Origos verksamhet fortgår som planerat. Det är därmed rätt att teckna avtal om förlängning. Socialförvaltningen ska därefter undersöka möjligheterna att ersätta det förlängda avtalet med en permanent lösning för Origo, säger Sofia Modigh (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Socialnämnden.

Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld startade i början av 2013. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting, Polismyndigheten region Stockholm samt 25 kommuner i länet. Kostnadsfördelning för Origo är beräknad på varje kommuns invånarantal. För Stockholm innebär det en kostnad på drygt 1,2 mnkr per år.

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Bild: Tidigare besök av Erik Slottner (KD) hos Origo.