Två stora stadsutvecklingsprojekt

stad2På torsdag har vi möte med stadsbyggnadsnämnden. Det är framför allt två ärenden som känns extra bra att fatta beslut om. Det ena ärendet ligger i kvarteret Persikan på Södermalm. Där ska SL:s bussdepå flyttas för att ge plats åt ca 1100 bostäder. Depån flyttar till västra delen av Hammarby Sjöstad som en del i ett stadsutvecklingsprojekt. I kvarteret Persikan ska sju nya kvarter upprättas och det är sällan jag sett så väl genomarbetade idéskisser och referensobjekt. Stor variation, fina takfall och modern arkitektur utan att bli rå eller trist. Hela förslaget andas stad och kommer att utveckla denna idag något sömniga del av Södermalm. Tyvärr dröjer det till 2017/2018 innan byggnationen kan påbörjas eftersom bussdepån i Hammarby Sjöstad först måste färdigställas.

Det andra stora stadsutvecklingsprojektet ligger i Stadshagen på Kungsholmen. Jag har länge tyckt att denna stadsdel måste kunna förtätas mer än vad som redan gjorts i och med omdaningen av Hornsbergs strand. Inte minst är Sankt Göransgatan mellan Mariebergsgatan och Warfvinges väg helt tom på stadsliv med huskroppar indragna från gatan och med stora kolosser som Sankt Görans sjukhus och Electrolux. Men nu planeras gatan flyttas en bit söderut för att ge plats åt fler bostäder på andra sidan gatan. Äntligen kan Sankt Göransgatan bli en stadsgatan hela vägen från Kronobergsparken till Stadshagens tunnelbanestation. Grönområdet mellan Sankt Göransgatan och Igeldammsgatan kan också utvecklas och förhoppningsvis kan viss bebyggelse tillskapas även på andra sidan parken. Totalt kan minst 800 bostäder tillkomma.

170 bostäder för äldre på Ringvägen

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande 2013-11-11 

På torsdag 14/11 fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att starta arbetet med att bygga 170 seniorbostäder och platser i äldreboende på Ringvägen i Stockholm. Befintliga lamellhus ska byggas samman med fem våningar både mot Tjurbergsparken och mot Ringvägen.

− Att vi kan erbjuda fler äldre ett boende i denna omtyckta del av Stockholm känns väldigt bra.  Den föreslagna tillbyggnaden kommer dessutom att bidra till att lyfta Ringvägen och till att göra området mer stadslikt. Därtill blir gaturummet mer varierat. Det är också positivt att vi får fler levande bottenvåningar och boenden i en attraktiv innerstadsmiljö. Sammantaget är detta projekt ett bra exempel på hur en smart och genomtänkt förtätning av innerstaden kan genomföras, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden. 

De hus som kommer att byggas samman och därmed skapa fler bostäder ägs av Blomsterfonden, en förening som äger, uppför och förvaltar fastigheter för äldre. Bostäderna ligger inom kvarteret Tjurberget på Ringvägen.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11