KD föreslår lånecyklar i Söderort

Pressmeddelande, 2014-08-27Erik sittande

De populära lånecyklarna som sedan ett antal år finns i Stockholms innerstad bör införas söder om Söder. Det föreslår Kristdemokraterna i sitt valprogram för trafiken i Stockholms län.

– Många av de resor som i dag sker med bil skulle kunna ersättas med cykel. Förutom stora miljövinster och hälsovinster kan en större tillgång till cyklar underlätta för den som vill ta sig vidare med kollektivtrafiken. Därför vill vi utveckla systemet med lånecyklar till fler delar av Stockholmsregionen, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare i Stockholms stadshus.

Precis som i Stockholms innerstad ska man kunna låna en cykel om man har ett SL-kort. Lånecykelkontot laddas på SL Access-kortet.

– Inför framtiden behöver vi ställa om Stockholms län från bilberoende till trygga, fria transporter med exempelvis cykel eller kollektivtrafik. Vi måste ta krafttag för att samtidigt lösa trafikproblemen och skapa ett hållbart samhälle. Vi kristdemokrater kommer att priortiera utvecklingen av cykeltrafiken de kommande åren, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare för trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

För mer information:

Erik Slottner (KD)
Presskontakt: Markus Nyman
076-122 99 11

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden
070-737 30 16

Besök i Söderort

Högdalen14mars14
Bild: Guidad rundtur i Högdalen. Foto: Markus Nyman

I fredags besökte jag och Ewa Samuelsson Högdalen för att bilda oss en uppfattning om de stadsbyggnadsprojekt som pågår i området. Vi fick en guidad rundtur som stadsbyggnadskontoret ordnat och fick information om vilka kvalitéer i området som uppskattas särskilt mycket av de boende. Besöket gav en bra överblick av området och vilka frågor som kan dyka upp för diskussion då staden framöver fattar beslut om stadsdelens utveckling.

Efter besöket i Högdalen följde en kort promenad till Bandhagens grundsärskola, där vi diskuterade skolfrågor med skolledningen och fick ta del av lite av den verksamhet som bedrivs inom skolans område.

Sammanfattningsvis två trevliga och givande besök!

Bandhagens grundsärskola 20140314
Bild: Besök på Bandängens grundsärskola. Foto: Markus Nyman

På besök i Axelsberg

axelsbergI tisdags träffade jag Jan Borchies som är boende i Axelsberg. Han ville uppmärksamma mig om ett nytt byggprojekt längs Stjernströmsvägen som Stadsbyggnadsnämnden gett klartecken för att inleda . Jag tror att det blir en bra förtätning längs en sträcka som har förutsättningar att bli mer stadslik utan att värdefull naturmark tas i anspråk. Jan hade heller inget emot en förtätning av området, han hade dock tre invändningar. En handlade om färgsättning, en annan om höjden och en tredje om ett gavelhus som blir helt fel placerat enligt de närboende. Utan att lova något redan nu kan jag säga att den enkla biten, nämligen färgsättningen, är lättast att gå till mötes. Det önskas en ljusare färgsättning och det håller jag spontant med om. Vad det gäller höjden tror jag inte att nämnden kommer att sänka husen. De nya husen byggs lika höga som Familjebostäders hus som byggdes för drygt tre år sedan vilket jag nog tycker är helt rimligt. Vad det gäller gavelhuset har jag stor förståelse för kritiken. Att ta bort hus och därmed ett antal lägenheter är alltid svårt. Jag anser dock att de lägenheter som skulle falla bort med fördel och med råge skulle kunna kompenseras längre bort på samma gata. Där har det tidigare funnits planer för radhus men som av någon anledning fallit bort. Hur jag kommer att rösta kan inte i dagsläget inte lova, men besöket i Axelsberg har gjort mig bättre informerad inför ett kommande beslut.