Kajstrategin kan bli bättre

Erik sittandeIdag har DN Sthlm ett stort uppslag om Stockholms stads kajer och den nya kajstrategin, en artikel där jag citeras. Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att Stockholms stads kajer måste bli mer levande med ökat folkliv och fler uteserveringar och caféer. Nu har staden tagit fram en kajstrategi, vilket är mycket bra. Strategin kan dock förbättras ytterligare. Läs mer i detta pressmeddelande.

Utnyttja Stockholms läge vid vattnet!

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Erik Slottner kommenterar Stockholms föreslagna kajstrategi. Kajstrategin är ett steg i rätt riktning, men folklivet behöver prioriteras ytterligare. Norr Mälarstrand, Söder Mälarstrand, Skeppsbron och Stadsgårdskajen mellan Slussen och Fotografiska muséet är exempel på kajer som kan användas betydligt bättre än vad de gör idag, menar Erik Slottner.

Läs mer i detta pressmeddelande.