Besök i Tensta

20150528 Victoria ParkIdag besökte jag Victoria Park i Tensta, en fastighetsförvaltare som har totalt 532 lägenheter i området. Företaget anställer bland annat miljövärdar och bocoacher bland de som bor i området, vilket leder till engagemang och delaktighet bland hyresgästerna. På bilden syns jag tillsammans med Azra Durakovic, regionchef för Victoria Park.   

Olyckligt besked från Bah Kuhnke (MP)

Erik sittandeDiskrimineringsombudsmannen (DO) ska inte flytta till Rinkeby eller Tensta, som planerat. I stället letar myndigheten efter lokaler i andra områden utanför innerstaden. Enligt demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) skulle flytten kosta för mycket. Bah Kuhnke (MP) framhåller också att lokalerna inte är tillräckligt tillgängliga för allmänheten

Beskedet från demokratiministern är mycket olyckligt. Det är väldigt viktigt att Järva och Söderort får fler arbetsplatser. Stockholms stad beslutade under förra mandatperioden att flytta en rad förvaltningar och bolag till ytterstaden. Men staten har också ett ansvar att genom sin lokalisering bidra till en levande stad och ökad integration. I det arbetet spelar arbetsplatsers placering en stor roll.

Kulturministern menar att det var svårt att hitta lokaler till rimliga priser som uppfyllde tillgänglighetskraven. Men ärligt talat har jag mycket svårt att tro på de argumenten. Det har tidigare påståtts att det skulle vara svårt att rekrytera kompetent personal vid en flytt. Men Tensta/Rinkeby ligger drygt 15 minuter bort från T-centralen med tunnelbana, så det lär knappast vara ett överhängande problem. Det är en stor besvikelse att Alice Bah Kuhnke inte kunnat lösa ut denna fråga på ett bättre sätt. Att förlägga DO på Järva vore ett viktigt beslut.

200 nya bostäder i Tensta!

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande 2013-11-08

– Det känns fantastiskt att fastighetsägaren Tornet – trots vårens tragiska händelser med mordhot och förstörelse – har valt att gå vidare med planerna på en upprustning och tillbyggnad av fastighetsbeståndet i kvarteret Risinge i Tensta. Det förslag som nu ligger på nämndens bord kommer att ge ett ansiktslyft till Tensta samt förstärkta dess stadskvaliteter.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att 200 nya bostäder planeras i kvarteret Risinge i Tensta.

– Ett stort problem i stora delar av Järva är den monotona gestaltningen av fastighetsbeståndet. Husens utformning bidrar tyvärr ofta till att ge ett slutet intryck där entréer är vända från gatan och kommersiella aktörer saknas. I det aktuella kvarteret är exempelvis gavlarna mot gatan helt fönsterlösa och saknar entréer. Det Tornet nu vill göra är att ge liv åt gatustråket genom att haka på nya fasader längst gavlarna med både lägenheter och uppglasade bottenvåningar. Vidare ska ny puts ges till de gamla fasaderna och nya taklägenheter byggas.

– Detta projekt tillsammans med det som sker i Rinkeby i form av strukturplaner för Rinkebystråket och Rinkeby Allé samt överdäckningen av E18, bidrar till att lyfta Järva och göra stadsdelarna mer attraktiva. Det är inte bara Stockholms innerstad som ska vara stadslikt, staden ska även finnas utanför tullarna. Detta är ett bra exempel på hur det arbetet kan göras, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11