Sätt fokus på arbetsro i skolan

Erik Slottner

Erik Slottner

Två av tre undersökta skolor i Stockholm får underkänt när det kommer till ordning och arbetsro i klassrummen. Varannan åttondeklassare störs av stökiga lektioner. Detta är en fråga som fått alldeles för lite uppmärksamhet i den allt mer tilltagande skoldebatten. Det talas om resursbrist, för stora klasser och betyg i lägre åldrar. Men arbetsro är kanske det allra viktigaste för att höja kunskapsresultaten i skolan. Denna fråga måste upp på agendan i betydligt större utsträckning än idag. Lärare måste få vara auktoriteter, föräldrarna måste se till att deras barn sköter sig i skolan och rektorn måste vara tydlig i sitt ledarskap och ha nolltolerans mot dålig arbetsro. Vuxenvärlden måste helt enkelt ta sitt ansvar. Man kan inte skylla på ”nya tider” eller på ”i den åldern gör alla så”. Utbildning är alldeles för viktigt för att slarva bort på det sättet. Ordning och arbetsro måste vara i fokus i betydligt högre utsträckning än ökade resurser, mindre klasser och mera betyg.

 

På plats på Skolforum

skolforumFörra veckan hölls Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ett forum fullt med utställare till för lärare, rektorer, utbildningsföretag och andra verksmma inom skolans värld. Kristdemokraterna var ett av två partier som hade en monter (Miljöpartiet var det andra). Det var värdefullt att få berätta om vår skolpolitik och man fick många intressanta samtal. En del samtal stärkte den position man redan har medan andra fick en att fundera. På bilden syns förutom jag själv Karl Henriksson och David Winerdal.